Uputstva za korisnike ASUS X32VM

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu ASUS X32VM Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za ASUS X32VM biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete ASUS X32VM uputstvo za upotrebu.


ASUS X32VM : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (6425 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   ASUS X32VM (5453 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika ASUS X32VM

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] SB7176 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Maj 2012 Sadržaj Sadržaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Poglavlje 1: Upoznavanje sa laptop PC-jem O ovom uputstvu za korišćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Beleške za ovo uputstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezbednosne mere predostrožnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Uvećavanje - Koristeći dva prsta možete uvećati ili umanjiti veličinu prikaza izabrane slike. Spojte ili razdvojte prste da biste uvećali ili umanjili prikaz. Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 53 Prebacivanje pomoću tri prsta - Koristeći tri prsta na dodirnoj tabli, možete da prebacujete stranice sleva nadesno/zdesna nalevo. Ovim pokretom takođe možete da menjate aktivni prozor na radnoj površini. Briga o dodirnoj tabli. Dodirna tabla je osetljiv na pritisak. Ako se ne vodi računa o njegovom održavanju, lako se može oštetiti. Obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti. • Ne dozvolite da tabla dođe u kontakt sa prašinom, tačnošću ili mašću. • Ne stavljajte teške predmete na tablu ili njegove tastere. • Ne grebite tablu noktima ili tvrdim predmetima. Dodirna tabla reaguje na pokret, a ne na pritisak. Dodirna tabla se najbolje odaziva na lagani pritisak. 54 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Automatsko isključivanje dodirne table Dodirna tabla može automatski da se isključi nakon priključivanja spoljašnjeg USB miša. Da biste omogućili isključivanje dodirne table: 1.  Idite na kontrolna tabla. Promenite postavku prikaza na velike ikone , a zatim izaberite miš. 3.  Izaberite opciju isključi nakon priključivanja spoljašnjeg pokazivačkog uređaja.  Izaberite primeni da biste sačuvali izmene ili izaberite u redu da biste sačuvali izmene i zatvorili dijalog. Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja 55 Uređaji za skladištenje Uređaji za skladištenje dozvoljavaju laptop PC-ju da čita i piše dokumente, slike i druge podatke na različite uređaje za skladištenje podataka. Čitač kartice fleš memorije Normalno čitač kartice fleš memorije mora se kupiti odvojeno kako bi se koristile memorijske kartice uređaja poput digitalnih kamera, MP3 plejera, mobilnih telefona i PDA uređaja. Ovaj laptop PC ima jedan ugrađen čitač kartice koji može da koristi mnoge kartice fleš memorije kako je prikazano na primeru ispod. Ugrađeni čitač kartice je ne samo pogodan, već je i brži od mnogih drugih formi čitača memorijskih kartica jer koristi unutrašnji PCI bus velikog protoka. VAŽNO!Kompatibilnost memorijskih fleš kartica se razlikuje u zavisnosti od laptop PC modela i specifikacije fleš memorijske kartice. Specifikacije fleš memorijske kartice se stalno menjaju tako da se kompatibilnost može promeniti bez prethodnog upozorenja. MMC/SD/MS/PRO VAŽNO!Nikada ne uklanjajte kartice tokom ili odmah posle čitanja, kopiranja, formatiranja ili brisanja podataka na kartici ili može doći do gubitka podataka. Da bi sprečili gubitak podataka, koristite “Windows Safely Remove Hardware” (Windows bezbedno uklanja hardver) na liniji sa alatkama pre uklanjanja fleš memorijske kartice. 56 Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja Hard disk Hard diskovi imaju veće kapacitete i rade na mnogo većim brzinama od flopi disk drajvova i optičkih drajvova. (tehnologiju za samonadgledanje i izveštavanje) da bi detektovali greške hard diskova ili kvarove pre nego što do njih dođe. Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC. VAŽNO!Nekorektno korišćenje laptop PC-ja može da ošteti hard disk. Pažljivo postupajte sa laptop PC-jem i držite ga dalje od statičkog elektriciteta i jakih vibracija ili udaraca. Hard disk je izuzetno delikatna komponenta i najverovatnije će biti prva ili jedina komponenta koja će biti oštećena ukoliko laptop PC padne. [. . . ] Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju standard ENERGY STAR, a karakteristika uštede energije aktivirana je fabrički. Monitor i kompjuter su automatski podešeni da posle 15 i 30 minuta neaktivnosti korisnika pređu u režim za spavanje. Da probudite svoj kompjuter, kliknite mišem ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi. Posetite http://www. energy. gov/powermanagement za detaljne informacije o uštedi energije i koristima koje ona ima na životnu sredinu. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE ASUS X32VM UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje ASUS X32VM uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag