Uputstva za korisnike PANASONIC EAHT700

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC EAHT700 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC EAHT700 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC EAHT700 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC EAHT700 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (461 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC EAHT700

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Stereo slušalice Uputstvo za upotrebu EAH-T700 Muzika ne poznaje granice i vanvremenska je, dira u srce pripadnike različitih kultura i generacija. [. . . ]  Nemojte da koristite slušalice duže vreme pri visokom nivou zvuka.  Čuvajte adapter priključka van domašaja dece kako biste sprečili dete da ga proguta.  Zbog toga što koristimo magnete na kutiji za slušalice, udaljite ih od predmeta koji su osetljivi na dejstvo magnetnog polja, kao što su magnetne kartice i mehanički satovi. Informacije za korisnike o oslobađanju od stare električne i elektronske opreme (za privatna domadinstva) Ovaj simbol na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji je znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, gde de biti prihvadena besplatno. Alternativno, u nekim zemljama proizvode možete da vratite lokalnom prodavcu nakon kupovine odgovarajudeg novog proizvoda. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. [. . . ] Ako želite da se oslobodite od ovog proizvoda, kontaktirajte predstavnika lokalnih vlasti ili prodavca opreme u vezi sa informacijama o pravilnom postupku oslobađanja. 5 [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC EAHT700 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC EAHT700 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag