Uputstva za korisnike PANASONIC ERGP30

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC ERGP30 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC ERGP30 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC ERGP30 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC ERGP30 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (2507 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC ERGP30

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Označava potencijalnu opasnost koja može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrtni slučaj. Označava opasnost koja može dovesti do drugostepenih povreda ili oštećenje imovine. Sledeći simboli su korišćeni za klasifikaciju i opisivanje vrste uputstva koje treba uzeti u obzir. Ovaj simbol se koristi za upozoravanje korisnika na specifičnu radnu proceduru koja ne sme da bude sprovedena. [. . . ] • Nikad nemojte oljuštiti kućište. - Ako to udarite, to može prouzrokovati curenje tečnosti, pregrejavanje ili eksploziju. Ne ispuštajte iz ruke ili ne udarajte. - Ako to uradite, to može prouzrokovati povrede. Prilikom skladištenja nemojte umotati kabl oko AC adaptera. - Ako to uradite, to može prouzrokovati pucanje žice u kablu pod opterećenjem i može prouzrokovati požar zbog kratkog spoja. Odvojite električni uutikač iz utičnice kada aparat nije u upotrebi. - Ako to ne uradite, to može prouzrokovati električni udar ili požar zbog električnog curenja rezultujući od izolacije ili dotrajalosti. Odvojite električni utikač tako što ćete držati električni utikač a ne kabl. - Ako to ne uradite, to može prouzrokovati električni udar ili povrede. UPOZORENJE Nakon uklanjanja punjive baterije, ne čuvajte je u dohvatu dece ili odojčadi. - Ako se slučajno proguta baterija, to može naškoditi telu. Ako se to desi, odmah potražite savet lekara. Srpski OPREZ Rukovanje uklonjenom baterijom prilikom odlaganja u otpad 7 UPOZORENJE Ako procuri tečnost baterije, ne dodirujte bateriju svojim golim rukama. - Tečnost iz baterije može prouzrokovati slepilo ako dođe u dodir sa vašim očima. - Tečnost iz baterije može prouzrokovati zapaljenje ili povrede ako dođe u dodir sa kožom ili odećom. Temeljno je očistite sa čistom vodom i potražite savet lekara. Identifikacija delova Srpski • Ova mašinica za šišanje je konstruisana za profesionalno šišanje kose. • Pre i posle svake upotrebe nanesite ulje na označenim mestima. (Vidi stranicu 11. ) Ako ne nanesete ulje, to može prouzrokovati sledeće probleme. • Ne koristite rastvarač, benzin, alkohol ili druge hemikalije. Ako to uradite, to može prouzrokovati neispravnost, naprsline ili kvarenje boje na glavnom kućištu. Očistite glavno kućište samo sa mekom krpom koja je neznatno ovlažena sa vodom ili sapunjavom vodom. • Ne smete dozvoliti da losion za talasastu kosu, farba za kosu ili sprej za kosu trajno dolazi u kontakt sa kućištem ili oštricom. Ako to ne uradite, to može prouzrokovati da kosa bude ošišana prekratko. Namenska upotreba A Kućište 1 Prekidač za napajanje  [ / ] 2 Indikatorska lampica  kapaciteta baterije ( ) 3 Utičnica aparata B Oštrica 4 Kuka za montažu 5 Poluga za čišćenje 6 Pokretna oštrica 7 Stacionarna oštrica C Pribor sa češljem od 3 mm/4 mm Pribori G etka za čišćenje Č H lje U D Pribor sa češljem od 6 mm/9 mm E Pribor sa češljem od 12 mm/15 mm F AC adapter (RE9‑85) (Oblik utikača zavisi od područja. ) 8 Adapter 9 Utikač 0 Kabl qa Utikač aparata 8 1 Utaknite utikač aparata u mašinicu za šišanje. u električnu utičnicu. 2 Utaknite adapter •  unjenje je završeno nakon P otprilike 8 sati. •  roverite da li svetli indikatorska P lampica kapaciteta baterije ( ). Ako priključite AC adapter na mašinicu za šišanje na isti način kao za punjenje, onda je možete koristiti na električnu struju. • Ako je preostali kapacitet baterijre prenizak, onda oštrica može da uspori ili da se zaustavi, čak i kada radite na električnu struju. • Baterija se prazni čak i kada mašinica radi na električnu struju. • Uverite se da je mašinica za šišanje isključena. [. . . ] (Automatsko pretvaranje napona) 1, 2 V  Otprilike 8 sati 12 Srpski Odlaganje stare opreme i baterija Samo za Evropsku uniju i države sa sistemima za recikliranje Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratećoj dokumentaciji znače da se iskorišćeni električni i elektronski proizvodi i baterije ne smeju mešati sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Za pravilan tretman, obnavljanje i recikliranje starih proizvoda i baterija odnesite ih zvaničnom mestu sakupljanja u skladu sa nacionalnim zakonom. Pravilani odlaganjem pomažete u očuvanje dragocenih resursa i sprečavate negativan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC ERGP30 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC ERGP30 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag