Uputstva za korisnike PANASONIC ESED96

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC ESED96 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC ESED96 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC ESED96 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC ESED96 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1707 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC ESED96

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu (Kudni) Depilator Oznaka modela ES-ED96 Srpski 5 2 4 Uputstvo za upotrebu (Kudni) Depilator Oznaka modela ES-ED96 Sadržaj Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Delovi uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Punjenje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pre upotrebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] – Elektrolit može da izazove upalu ili povredu ako dođe u kontakt sa kožom ili odedom. Isperite ga u potpunosti čistom vodom i kontaktirajte lekara. . UPOZORENJE Nakon uklanjanja punjive baterije, udaljite je van domašaja dece. – Baterija može da izazove povredu ako je dete slučajno proguta. Ako dođe do toga, odmah kontaktirajte lekara. 13 Predviđena upotreba • Nemojte da koristite razređivač, benzin, alkohol itd. Čistite telo uređaja mekom tkaninom koja je navlažena vodom ili rastvorom vode i sapuna. • Udaljite uređaj od lavaboa, kupatila i drugih prostorija sa visokom vlažnošdu vazduha u kojima uređaj može da bude izložen vodi i vlazi nakon upotrebe. • Čuvajte uređaj na mestu gde nede biti izložen visokoj temperaturi ili direktnom sunčevom svetlu. • Kada odlažete depilator, obavezno postavite zaštitni poklopac na glavu za depilaciju / glavu za pedikir / zvučnu četkicu i češalj za bikini-liniju na glavu brijača. Delovi uređaja [A] Zaštitni poklopac glave za depilaciju (za noge/ruke) [B] Poklopac za brzu depilaciju [C] Poklopac za nežnu depilaciju ( strana 18) (1) Štitnik za kožu (2) Rebro za oslobađanje poklopca (3) Okvir [D] Glava za depilaciju ruku i nogu (4) Depilacioni diskovi [E] Zaštitni poklopac glave za depilaciju (pazuh/bikini-linija) [F] Depilaciona glava za pazuh/bikini-liniju (5) Štitnik za kožu (metalni deo spolja) (6) Rebro za oslobađanje okvira (7) Okvir (8) Depilacioni diskovi (unutra) [G] Češalj za bikini-liniju ( strana 15) [H] Glava brijača (9) Spoljašnja folija (10) Trimer (11) Prekidač za otvaranje trimrea (12) Okvir (13) Unutrašnja oštrica (14) Dugme za oslobađanje okvira (I) Zaštitni poklopac glave za pedikir [J] Glava za pedikir (15) Turpija (16) Dugme za oslobađanje okvira (17) Okvir [K] Zaštitni poklopac zvučne četkice [L] Zvučna četkica za čišdenje [M] Zvučna četkica za lice [N] Glava četkice [O] Telo uređaja (18) Dugme za oslobađanje glave (19) LED svetlo (20) Svetlosni indikator režima (21) Prekidač napajanja (22) Svetlosni indikator punjenja (23) Priključak [P] AC adapter (RE7-87) (oblik adaptera zavisi od tržišta za koje je uređaj namenjen) (24) Adapter (25) Priključak za napajanje (26) Kabl (27) Priključak za povezivanje na uređaj Oprema [Q] Četka za čiščenje [R] Torbica Koraci za brz početak upotrebe uređaja [1] Punjenje ( strana 15) [2] Izbor glave ( strana 15) [3] Kako se koristi ( strana 17) 14 Punjenje uređaja Za najbolje performanse, napunite uređaj u potpunosti pre upotrebe. Vreme punjenja = oko 1 sat Depilator možete da koristite oko 30 minuta (40 minuta kada koristite poklopac za nežnu depilaciju) nakon 1 sata punjenja. (Ovo zavisi od temperature. ) • Punjenje baterije pri svakoj upotrebi uređaja nede uticati na radni vek punjive baterije. • Kada punite depilator prvi put ili ako uređaj niste koristili duže od 6 meseci, vreme punjenja može da se poveda ili se indikator punjenja nede uključiti nekoliko minuta. Indikator se uključuje ako uređaj ostane povezan na mrežu. Pre upotrebe Zamena glave Povežite AC adapter na depilator ((a)) i električnu utičnicu ((b)). • Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja: 0-35°C. Baterija se možda nede puniti ili se nede puniti pravilno pri izuzetno niskoj ili visokoj temperaturi. Tokom punjenja Nakon što se punjenje završi Nepravilno punjenje 1 2 Skinite glavu sa uređaja dok držite pritisnuto dugme za oslobađanje glave. Pritisnite glavu na telo uređaja dok ne čujete zvuk zaključavanja. Javlja se crveno svetlo. Crveno svetlo se isključuje. Trepde dva puta u sekundi. Upotreba češlja za bikini liniju Postavite češalj za bikini liniju na glavu brijača i pomerite trimer ka gore. • Kada postavite bikini češalj, uverite se da je u bliskom kontaktu sa kožom. • Vreme punjenja može da se skrati u zavisnosti od stepena napunjenosti baterije. • Nakon što se punjenje završi, ako postavite prekidač na “ON” poziciju dok je depilator povezan na električnu mrežu, indikator punjenja se uključuje i isključuje nakon 5 sekundi. Ovo je znak da je depilator napunjen. 15 Zamenjava zvučne četke za čišdenje/lice 1 2 <LED svetlo> LED svetlo se uključuje kada i uređaj. Svetlo ostaje uključeno sve dok je uključen i uređaj. Pridržavajte četku sa strane i skinite je sa glave. Poravnajte oznake kao što je prikazano i pritisnite dok ne čujete zvuk zaključavanja. <Izbor režima > Dostupni radni režimi menjaju se slededim redom svaki put kada pritisnete prekidač napajanja: "NORMAL" (normalan radni režim), "SOFT" (nežni radni režim), "OFF" (isključen uređaj). NORMAL (normalan radni režim) U ovom režimu, depilacija se sprovodi za kratko vreme uz brzo rotiranje diska. SOFT (nežni radni režim) U ovom režimu kontroliše se brzina rotacije diskova i smanjuje iritacija kože tokom depilacije. <Ako je kapacitet baterije nizak > • Indikator punjenja ( ) trepde jednom u sekundi. • Radno vreme uređaja zavisi od upotrebe ili temperature nakon što indikator punjenja počne da trepde. 16 Kako se uređaj koristi Glava za depilaciju Površine pogodne za depilaciju Depilator možete da koristite na površinama koje su označene sa . VLAŽNA depilacija (depilacija nakon vlaženja kože i depilatora i nanošenja pene) čini kožu mekšom i sama procedura je nežnija po vašu kožu. [. . . ] Upustva za zamenu: jednom godišnje Probajte da koristite uređaj u normalnom (NORMAL) režimu.  Došlo je do nagomilavanja dlačica.   Pri eksfolijaciji / pranju lica  Nedovoljna količina gela za tuširanje/sredstva za čišdenje lica ili vode. Gel za tuširanje/sredstvo za čišdenje lica ne formira penu. Ne primenjujete dovoljan pritisak na kožu ili pritisak ne vršite dovoljno dugo. Turpijanje nije mogude. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC ESED96 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC ESED96 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag