Uputstva za korisnike PANASONIC ESSL33

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC ESSL33 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC ESSL33 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC ESSL33 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC ESSL33 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (999 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC ESSL33 (12662 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC ESSL33

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Kontaktirajte ovlašdeni servis radi popravke (zamene baterije itd. ). – To može da izazove požar, strujni udar ili povredu. Objašnjenje simbola Naredni simboli koriste se za klasifikaciju i opisivanje nivoa opasnosti, povrede i oštedenja imovine do koga može da dođe u slučaju zanemarivanja napomene i nepravilne upotrebe. OPASNOST Označava opasnost koja može da izazove ozbiljnu povredu ili smrt. Označava opasnost koja može da dovede Označava opasnost koja može da dovede do manje povrede ili oštedenja imovine. UPOZORENJE do ozbiljne povrede ili smrti. OPREZ  U slučaju nepravilnosti ili kvara Odmah prekinite upotrebu i isključite adapter ako primetite nepravilnost ili kvar uređaja. [. . . ] − Elektrolit može da izazove slepilo ako dođe u kontakt sa očima. − Elektrolit može da izazove upalu ili povredu ako dođe u kontakt sa kožom ili odedom. Isperite temeljno površinu koja je bila u kontaktu sa elektrolitom čistom vodom i konsultujte lekara. Predviđena upotreba • Sprovodite vlažno brijanje uz penu najmanje tri nedelje i primetidete razliku. Vaš Panasonic brijač za vlažno/suvo brijanje zahteva kratak period navikavanja zbog toga što vaša koža i brada traže oko mesec dana za prilagođavanje na nov metod brijanja. • Nemojte da dovodite sistem spoljašnje folije u kontakt sa tvrdim predmetima. To može da izazove oštedenje oštrica zato što su izuzetno tanke i mogu lako da se deformišu. • Nemojte da sušite glavni uređaj sušilici ili uz pomod fena. • Nemojte da ostavljate brijač izložen direktnom sunčevom svetlu dok je okvir folije odvojen sa uređaja. To može da izazove oštedenje gumene zaptivke kojom se sprečava prodor vode i da smanji vodootpornost, a time i kvar uređaj. • Čuvajte brijač na mestu sa niskom vlažnošdu vazduha nakon upotrebe. • Vodite računa o tome da obe unutrašnje oštrice budu u uređaju. Ako je u uređaju samo jedna unutrašnja oštrica, može da dođe do oštedenja brijača. • Ako brijač čistite vodom, nemojte da koristite slanu ili vrelu vodu. Nemojte da potapate brijač u vodu na duže vreme. 11 Delovi brijača (A) Telo uređaja (1) Sistem spoljašnje folije (2) Okvir folije (3) Dugmad za oslobađanje okvira folije (4) Zatvarač za čišdenje (5) Oslonac za prst (6) Prekidač napajanja (7) Indikator statusa punjenja ( ) (8) Priključak za napajanje (9) Ulaz za vodu (10) Odeljak spoljašnje folije (11) Dugmad za oslobađanje sistema spoljašnje folije (12) Unutrašnje oštrice (13) Trimer (14) Ručica trimera (B) Transportni nosač (C) AC adapter (RE7-92) (15) Priključak za napajanje (16) Adapter (17) Kabl za napajanje (18) Priključak uređaja Oprema (D) Četka za čišdenje (E) Uputstvo za upotrebu (F) Garantni list Upotreba transportnog nosača Brijač možete da držite uspravno ili položeno. Kada transportujete brijač, transportni nosač možete da upotrebite da zaštitite spoljašnju foliju i sprečite slučajno pomeranje prekidača. • Kada transportujete brijač, obavezno očistite ostatke od brijanja pre postavljanja nosača. Postavljanjetransportnog nosača na brijač Pričvrstite transportni nosač na prikazan način. • Uverite se da su sva četiri isturena dela na brijaču uneta bezbedno. Skidanje transportnog nosača sa uređaja Skinite transportni nosač dok vršite pritisak na obe strane. 12 Punjenje brijača  Isključite brijač pre povezivanja na napajanje.  Obrišite kapljice vode sa priključka za napajanje. Tokom punjenja Punjenje je u toku Indikator statusa punjenja ( crveno. ) ostaje uključen i svetli  Punjenje uz priključak za napajanje 1. Povežite adapter [(C)(16)] na električnu utičnicu.  Uverite se da indikator statusa punjenja ( ) svetli crveno.  Punjenje baterije više od 10 sati nede uticati na performanse baterije.  Indikator statusa punjenja ( ) svetli i ostaje uključen sve dok ne isključite priključak za napajanje iz električne utičnice. Završeno punjenje Indikator statusa punjenja ( ) ostaje uključen i svetli crveno nakon što se punjenje završi. [. . . ] U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim propisima. Oslobađanje od integrisane punjive baterije Uklonite integrisanu punjivu bateriju pre nego što se oslobodite brijača. Vodite računa o tome da se baterije oslobodite na zvanično predviđenoj lokaciji, ako takva postoji u zemlji. Koristite narednu ilustraciju samo kada se oslobađate od brijača, odnosno nemojte da je koristite za popravku uređaja. Ako ga sami rastavite, brijač više nede biti otporan na vodu, što može da dovede do kvara. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC ESSL33 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC ESSL33 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag