Uputstva za korisnike PANASONIC KXHNB600FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KXHNB600FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KXHNB600FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KXHNB600FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KXHNB600FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (746 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KXHNB600FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Vodič za postavku sistema Sistem kudne mreže Hab Oznaka modela KX-HNB600FX Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda. Ovaj dokument objašnjava kako se hab konfiguriše i kako mu se pristupa uz pomod mobilnog uređaja. Morate da sprovedete ove korake pre nego što budete u prilici da koristite sistem. Detaljne informacije o upotrebi sistema potražite u User’s Guide dokumentu (strana 16). [. . . ] Zbog toga vam preporučujemo da napravite kopiju važnih podataka na računaru ili drugom uređaju. Informacije o ekološkom dizajnu Informacije o ekološkom dizajnu prema regulativi EU (EC) br. Posetite: www. ptc. panasonic. eu Kliknite [Downloads]  Energy related products information (javni link) Na prethodnoj veb stranici pomenuti su saveti i informacije o potrošnji energije u pripremnom umreženom režimu. Napomene o oslobađanju od uređaja, prenosu na drugo lice ili vradanju na servis  Proizvod može da sadrži privatne/poverljive informacije. Kako biste zaštitili sopstvenu privatnost/poverljivost informacija, preporučujemo vam da obrišete informacije iz imenika i liste pozivalaca iz memorije pre nego što se oslobodite od uređaja, date ga drugom licu ili ga vratite. Oslobađanje od stare opreme (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže) Ovaj simbol na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji je znak da iskorišdene električne i elektronske proizvode ne smete da mešate sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na 9 Postavka uređaja Nazivi delova i funkcije LED indikator Proverite status haba na osnovu LED indikatora. Indikator Isključen Svetli zeleno Sporo trepde zeleno Brzo trepde zeleno Naizmenično: Sporo trepde zeleno Sporo trepde žuto Svetli crveno Status Nema napajanja ili je LED indikator isključen*1 Normalan rad, povezan na bežični ruter*1 Režim za registraciju Hab traži bežični ruter Hab se pokrede (još ne može da se koristi)*2 Sistem alarma je u aktivnom režimu (armed)*1 Sistem alarma je aktiviran (triggered) Potrebna je inicijalna postavka Inicijalna postavka je u toku, povezan je mobilni uređaj Inicijalna postavka se pokrede Brzo trepde crveno ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ Zvučnik LED indikator Priključak za jednosmernu (DC) struju Priključak telefonske linije (LINE) [Wi-Fi SETUP] taster Koristi se pri početnoj postavci funkcije. Ležište za microSD karticu Upotrebite da unesete microSD karticu. [ A HANDSET/LOCATOR] Koristi se prilikom registracije slušalice. Možete da pritisnete ovaj stater da pronađete zaturenu slušalicu. [ C OTHER DEVICE] Koristi se prilikom registracije drugih uređaja, kao što su senzori i pametni priključci. Svetli žuto Sporo trepde žuto Trepde žuto *1 Možete da konfigurišete hab tako da LED indikator ne svetli tokom normalnog rada. Više informacija potražite u Uputstvu za upotrebu (strana 16). *2 Potrebno je izvesno vreme da hab završi postupak pripreme. 10 Postavka uređaja Povezivanje ① Unesite priključak AC adaptera u potpunosti u DC priključak. ② Obezbedite kabl AC adaptera obmotavanjem oko kuke. ③ Povežite AC adapter na električnu utičnicu. ④ Povežite kabl telefonske linije na LINE priključak i priključak telefonske linije sve dok ne čujete zvuk zaključavanja. ⑤ Samo korisnici DSL/ADSL usluge: Povežite DSL/ADSL filter (nije priložen). ⑥ Samo korisnici spoljašnje kamere (KXHNC600) ili unutrašnje kamere (KX-HNC200): Uklonite etiketu koja pokriva ležište kartice, a zatim unesite microSD karticu (nije isporučena) u ležište tako da odsečeni ugao bude ( ) usmeren ka gore ( ) sve dok se ne zaključa u ležište. Napomena:  Koristite isključivo priloženi Panasonic adapter za naizmeničnu struju PNLV236CE.  microSD kartica (nije isporučena) je potrebna za snimanje slika sa kamera.  Da biste izvadili microSD karticu, pritisnite je ka unutra i zatim izvadite. Napomena o povezivanju napajanja Povezivanje adaptera za naizmeničnu struju  Adapter mora da ostane povezan neprekidno. (Normalno je da se adapter zagreje tokom upotrebe. )  Adapter za neizmeničnu struju treba povezati na vertikalno orijentisanu ili podnu električnu utičnicu. Nemojte da povezujete ispravljač napona na tavaničnu električnu utičnicu zato što težina adaptera može da izazove njegovo isključivanje iz utičnice. 11 Postavka uređaja Problem sa napajanjem  Hab nede raditi tokom prekida napajanja. Preporučujemo vam da povežete kablovski telefon kome nije potreban adapter za napajanje na telefonsku liniju. Kompatibilni mobilni uređaji iPhone 4 ili noviji, iPad ili iPad mini (iOS 6. 0 ili noviji) ili Android™ uređaj (Android 4. 0 ili noviji) Napomena:  [Home Network] aplikacija možda nede raditi pravilno u zavisnosti od okruženja sistema, modela mobilnog uređaja, povezane periferne opreme i aplikacija aplikacija koje su instalirane na njemu.  Naredni Android uređaji nisu potpuno kompatibilni sa [Home Network] aplikacijom. [. . . ]  Da biste registrovali mobilni uređaj, upotrebite proceduru opisanu na strani 14. Upotreba aplikacije 1 2 3 4 5 6 Pokrenite [Home Network] aplikaciju. Drugi uređaji izuzev slušalice: Pritisnite i držite taster za registraciju uređaja na uređaju koji želite da registrujete sve dok LED indikator uređaja ne počne da sporo trepde zeleno.  Kada se registracija završi, hab se oglašava dugačkim zvučnim signalom. Registracija uz pomod tastera 1 Hab: Pritisnite i držite registracioni taster sve dok LED indikator ne počne da sporo trepde zeleno.  Pritisnite i držite odgovarajudi registracioni taster (strana 10) u zavisnosti od uređaja koji želite da registrujete. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KXHNB600FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KXHNB600FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag