Uputstva za korisnike PANASONIC KXHNP100FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KXHNP100FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KXHNP100FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KXHNP100FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KXHNP100FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (536 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KXHNP100FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Kompanija Panasonic nede biti odgovorna u slučaju da dođe do gubitka imovine dok je sistem u funkciji.  Bežične funkcije sistema podložne su smetnjama, zbog čega ne možemo da garantujemo za rad uređaja u svim situacijama. Kompanija Panasonic nede biti odgovorna za povredu ili oštedenje imovine do koga dođe u slučaju greške ili kvara bežične komunikacije.  U tom slučaju postoji opasnost od strujnog udara. Instalacija  Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete proizvod kiši ili vlazi. [. . . ]  Proizvod treba udaljiti od izvora toplote kao što su radijatori, uređaji za kuvanje i td. Proizvod ne treba postavljati u prostorijama gde je temperatura niža od 5 °C ili viša od 40 °C.  Upotreba proizvoda u blizini električnih uređaja može da izazove smetnje. Udaljite proizvod od električnih uređaja. Važna bezbednosna uputstva Kada koristite uređaj, obavezno poštujte osnovne mere opreza kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i povrede, uključujudi naredne napomene: 1. Nemojte da koristite uređaj u blizini vode, npr. , u blizini tuša, umivaonika, sudopere, mašine za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Potražite dodatne informacije o oslobađanju od starih baterija od predstavnika komunalne službe. SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO Za najbolje performanse Pozicija haba/izbegavanje šuma Hab i drugi kompatibilni Panasonic uređaji koriste radio talase za međusobnu komunikaciju.  Radi maksimalne pokrivenosti i eliminisanja šuma iz komunikacije, postavite hab: 6 Važne informacije Druge informacije OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije u slučaju zamene pogrešnim tipom baterija. Oslobodite se iskorišdenih baterija u skladu sa informacijama iz uputstva. Redovno održavanje  Obrišite spoljašnju površinu proizvoda mekom suvom tkaninom.  Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišdenje u prahu. Oslobađanje od stare opreme i baterija (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže) Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima. Napomene za simbol baterije Ovaj simbol () može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju, ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element. Napomene o proceduri za uklanjanje baterije Proverite odeljak "Unos baterije" na strani 11. Ovi simboli (, ) na proizvodima, pakovanju i/ili u pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnim propisima. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. 7 Opšte informacije o proizvodu Opšte informacije o pomodnoj bateriji Pomodna baterija može da obezbedi napajanje vaših uređaja u sistemu kudne mreže (jedan uređaj po pomodnoj bateriji) i tako dozvoli uređajima da nastave sa radom u slučaju prekida napajanja. Umesto povezivanja adaptera za naizmeničnu struju na hab, kameru i druge uređaje, pomodna baterija se povezuje na uređaj i električnu utičnicu. Tokom normalnog rada, pomodna baterija koristi energiju sa električne utičnice za punjenje baterije i napajanje povezanog uređaja. U slučaju prekida napajanja, uređaj se napaja samo preko pomodne baterije. [. . . ]  Kada se registracija završi, hab se oglašava dugačkim zvučnim signalom. Napomena:  Da otkažete bez registracije pomodne baterije, pritisnite [ ] na habu i pomodnoj bateriji ponovo.  Ako registracija ne uspe, hab se oglašava sa nekoliko kratkih zvučnih signala. 14 Dodatak Funkcije dostupne uz [Home Network] aplikaciju Neke od funkcija koje su dostupne kada koristite [Home Network] aplikaciju navedene su niže. – Menadžment uređaja Upotrebite aplikaciju da biste promenili naziv pomodne baterije. – Obaveštenja [Home Network] aplikacija može da prima obaveštenja u slučaju prekida i povratka napajanja. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KXHNP100FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KXHNP100FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag