Uputstva za korisnike PANASONIC KX-TCD510BXM

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KX-TCD510BXM Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KX-TCD510BXM biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KX-TCD510BXM uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KX-TCD510BXM : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (708 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC KX-TCD510BXM (3064 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KX-TCD510BXM

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] • Pazite da ne presečete ili oštetite kabl za napajanje i vodite računa o tome da kabl bude pravilno povezan, jer to može da dovede do požara ili strujnog udara. Pored toga, prekomerno savijanje, povlačenje ili spajanje kabla treba izbedi. • Nemojte da koristite uređaj u kupatilu jer može da dođe do strujnog udara. [. . . ] • Kada ne koristite uređaja, isključite kabl za napajanje iz električne utičnice. • Prekidač za izbor funkcije ne odvaja uređaj sa napajanja čak i kada je postavljen u “OFF” poziciju. Baterije • Ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme ili ako ga koristite samo uz napajanje preko kabla, izvadite sve baterije kako biste sprečili mogude oštedenje usled curenja elektrolita iz baterije. • Unesite baterije tako da oznake polova (+ i –) odgovaraju oznakama u uređaju. • Nemojte da koristite baterije sa kojih je uklonjen zaštitni sloj. • Nemojte da ostavljate bateriju(e) u zatvorenom automobilu koji je duže vreme izložen direktnom sunčevom svetlu. • Postoji opasnost od eksplozije u slučaju pogrešne zamene baterije. Nemojte da ga koristite uz drugu opremu: Ka električnoj utičnici Pronađite stanicu. [TUNING] indikator svetli kada nađete stanicu.  Upotreba baterija sa suvom delijom (nisu u opremi): Isključite kabl za napajanje iz električne utičnice i AC IN utičnice na uređaju. Svetleda traka: Prikuplja svetlo sa svetlede opreme i od sunca i svetli u tamnom okruženju. Podesite nivo zvuka.  Da biste isključili radio prijemnik Postavite *OFF/BAND+ prekidač na OFF poziciju. OFF indikator svetli narandžasto.  Podešavanje antena ① Otvorite poklopac odeljka za baterije. Pritisnite bateriju u ležište ka (‒) kraju. FM Izvucite teleskopsku antenu i podesite njenu dužinu i ugao radi optimalnog prijema signala. AM Uređaj poseduje integrisanu feritnu antenu, testirajte različite smerove antene za optimalan prijem signala.  Ako se poklopac odeljka za baterije olabavi Unesite isturene delove na poklopcu u izreze na obe strane odeljka za baterije.  Upotreba slušalica (nisu u opremi) Zvuk se ne prenosi preko zvučnika. Tip priključka: 3, 5 mm, mono • Visok zvučni pritisak sa slušalica može da izazove oštedenje čula sluha. • Ako čujete pucketanje, obrišite prljavštinu sa priključka. Održavanje Čistite uređaj mekom, suvom tkaninom Ako je površina uređaja izuzetno prljava, upotrebite meku krpu navlaženu rastvorom vode i sapuna ili blagog deterdženta. • Nemojte da koristite alkohol, razređivač ili benzin za čišdenje uređaja. [. . . ] • Nemojte da koristite alkohol, razređivač ili benzin za čišdenje uređaja. • Pre upotrebe hemijski pripremljene tkanine, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu tog proizvoda. Specifikacije Opseg frekvencija FM 87 – 108 MHz AM 520 – 1730 kHz Izlazni priključak Za slušalice, Ø 3. 5 mm, 8 Ω Zvučnik 10 cm, 4 Ω (pun opseg) Izlazni priključak za napajanje 770 mW (maks. ) Energetski zahtevi Naizmenična struja (AC) Model za V. Britaniju 230-240 V, 50 Hz Model za ostala tržišta 230 V, 50 Hz Baterija DC 6 V (četiri R6/LR6, AA, UM-3 baterije) Potrošnja energije 3 W Dimenzije (ŠxVxD) 234 x 122 x 82 mm Težina 690 g (bez baterija) Radni vek baterije Alkalne (LR6) FM AM Oko 52 sata Oko 55 sati Manganske (R6) Oko 21 sat Oko 20 sati Oslobađanje od stare opreme i baterija Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KX-TCD510BXM UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KX-TCD510BXM uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag