Uputstva za korisnike PANASONIC KX-TG1911FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KX-TG1911FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KX-TG1911FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KX-TG1911FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KX-TG1911FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1257 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KX-TG1911FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu Digitalni bežični telefon Oznaka modela KX-TG1911FX Pre prve upotrebe pogledajte odeljak „Početak upotrebe” na str. Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi bududeg informisanja. Usluga identifikacije pozivaoca (Caller ID) ostvarena je preko sistema digitalne frekvencijske modulacije (FSK). Tabela sadržaja Uvodne informacije Informacije o opremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Opšte informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Grafički simboli na opremi i njihov opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Važne informacije Za vašu bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Važna bezbednosna uputstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Za najbolje performanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Druge informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Početak upotrebe Priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Napomene o pripremi uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uključivanje/isključivanje napajanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Početne postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pozivanje/Odgovor na pozive Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Odgovor na pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Funkcija za lociranje slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Korisne funkcije tokom razgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Imenik Imenik slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Programiranje Postavke koje možete da programirate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Specijalno programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Usluga identifikacije pozivaoca Upotreba usluge identifikacije pozivaoca . . . . . . . . . . . . . . . 19 Lista pozivalaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Usluga glasovne pošte Usluga glasovne pošte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Korisne informacije Unos znakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Poruke o greškama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Otklanjanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Instalacija na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Obrazac deklaracije o usaglašenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Indeks Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2 Uvodne informacije Informacije o opremi Priložena oprema Broj ① ② ③ ④ Deo opreme/Broj dela Adapter za naizmeničnu struju (AC adapter)/PNLV226CE Kabl telefonske linije Punjive baterije *1 Količina 1 1 2 1 Poklopac slušalice*2 *1 Pogledajte str. *2 Poklopac je u vreme isporuke ved postavljen na slušalicu. Dodatna/rezervna oprema Molimo vas da kontaktirate najbližeg prodavca Panasonic opreme u vezi sa informacijama o kupovini opreme. [. . . ]  Registrovana slušalica oglašava se 1 minut. 2 Da zaustavite pozivanje: Bazna jedinica: Pritisnite Slušalica: Pritisnite . Da pređete između dva poziva, pritisnite . Napomena:  Molimo vas da kontaktirajte provajdera/telefonsku kompaniju vezi sa detaljima i informacijama o dostupnosti ove usluge u vašoj oblasti. 1 2 Pritisnite da biste odgovorili na drugi poziv. . Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacionog/pulsnog biranja broja) Možete privremeno da promenite način biranja broja u tonsko biranje kada vam je potreban pristup uslugama koje se sprovode tonskim biranjem (na primer, usluga odgovora na poziv, telefonske bankovne usluge, itd. ). Pritisnite pre unosa pristupnih brojeva koji zahtevaju tonsko biranje broja. Korisne funkcije tokom razgovora Isključivanje zvučnog izlaza (Mute) Kada je ova funkcija uključena, možete da čujete sagovornika, ali sagovornik ne može da čuje vas. 2 Da biste se vratili na razgovor, pritisnite  : „MUTE”  . Funkcija prekida veze (Recall/flash) taster vam dozvoljava da koristite specijalne funkcije vaše privatne centrale kao što su transfer poziva na lokal ili pristup opcionim telefonskim uslugama. Napomena:  Da biste promenili vreme prekida veze (recall/flash time), pogledajte str. 17. Za korisnike usluga poziva na čekanju ili identifikacije poziva na čekanju Da biste koristili uslugu poziva na čekanju ili identifikacije poziva na čekanju, prvo morate da se pretplatite na njih kod vašeg provajdera usluga/telefonske kompanije. Ova funkcija vam dozvoljava da primate pozive dok ste angažovani razgovorom. Ako primite poziv dok ste angažovani razgovorom, čudete signal poziva na čekanju. Ako ste pretpladeni na obe usluge (identifikacije pozivaoca i identifikacije poziva na čekanju), informacije o drugom pozivaocu prikazuju se na ekranu nakon što čujete signal poziva na čekanju. 14 Imenik Imenik slušalice Imenik vam dozvoljava da sprovodite pozive bez potrebe da ručno unosite brojeve. Možete da dodate 50 imena i telefonskih brojeva i proverite broj unosa (str. 15). 5 Uređivanje unosa i pozivanje 1 2 Pronađite željeni unos (str.  : „CHANGE & CONNECT”   Pritisnite ili da biste pomerili kursor.  Dodavanje unosa 1 2 : „NEW ENTRY”  3 Unesite ime druge strane (maksimalno 12 znakova).   Možete da promenite režim za unos znakova pritiskom na (str. 21). Brisanje unosa Brisanje jednog unosa 4 1 2 3 1 2 3 Pronađite željeni unos (str.  : „DELETE”  2 puta Unesite telefonski broj druge strane (maksimalno 24 cifre).  2 puta  Da dodate druge unose, pritisnite i ponovite proceduru od koraka 3. Brisanje svih unosa : „KAS. WSZYST. ”  2 puta 5 Provera unetog broja. 1 2 3 Funkcija lančanog poziva (Chain dial) Ova funkcija vam dozvoljava da pozovete telefonske brojeve iz imenika dok ste angažovani pozivom. Funkciju možete da upotrebite, npr. , da pozovete pristupni broj kartice ili bankovni PIN koji ste memorisali u imenik, bez potrebe da brojeve unosite ručno. : „ENTRIES”  Pronalaženje i pozivanje unosa iz imenika Kretanje kroz sve unose 1 2 3 : „LIST VIEW”  : Odaberite željeni unos.  Da biste pogledali broj telefona, pritisnite .  : „NR WIDOK”  Za povratak, pritisnite . 4 Uređivanje unosa 1 Pronađite željeni unos (str. Napomena:  Kada memorišete pristupni broj kartice i PIN kao unos u imenik, pritisnite da biste dodali pauze nakon broja i PIN-a ako je potrebno (str. [. . . ] Približite se i pokušajte ponovo. Čuje se šum, zvuk se prekida. Slušalica ne zvoni. Ne mogu da pozivam. 24 Korisne informacije Identifikacija pozivaoca (Caller ID) Problem Informacije o pozivaocu se ne prikazuju. Uzrok/rešenje  Morate da se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. Kontaktirajte provajdera usluge/telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KX-TG1911FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KX-TG1911FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag