Uputstva za korisnike PANASONIC KX-TGE110FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KX-TGE110FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KX-TGE110FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KX-TGE110FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KX-TGE110FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1217 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KX-TGE110FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu Digitalni bežični telefon Oznaka modela KX-TGE110FX Pre prve upotrebe, pogledajte odeljak “Početak upotrebe” na str. Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi bududeg informisanja. Sadržaj Uvodne informacije Informacije o opremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Identifikacija pozivaoca i lista poziva Identifikacija pozivaoca i lista poziva . . . . . . . . 23 Blokiranje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Važne informacije Za vašu bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Programiranje Sat i alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Lične postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Postavke baze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korisne informacije Glasovna pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Otklanjanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tabela znakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Početak upotrebe Priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pauza je potrebna i kada memorišete pristupni broj kartice za pozive i/ili PIN kôd u imenik. Primer: Ako morate da pozovete broj za pristup liniji “0” kada sprovodite spoljašnje pozive uz privatnu centralu: 1 Pritisnite i držite . Napomena: Pauza u trajanju od 3 sekunde unosi se svaki put kada pritisnete i držite (Pause) na slušalici. Podešavanje nivoa zvuka prijemnika ili zvučnika Pritisnite ili da odaberete željeni nivo zvuka tokom razgovora. Odgovor na pozive Kada primite spoljašnji poziv, telefon se oglašava i ikona trepde na ekranu. 1 Podignite slušalicu i pritisnite kada se uređaj oglasi zvonom. 2 Kada želite da završite razgovor, pritisnite ili postavite slušalicu na bazu. Automatski odgovor na poziv: Možete da odgovorite na poziv jednostavnim dizanjem slušalice (str. Napomena: Dok razgovarate preko spikerfona, ova funkcija nije dostupna. Podešavanje nivoa zvona slušalice Upotrebite ili da odaberete željeni nivo zvona dok se uređaj oglašava. 18 Pozivanje/Odgovor na pozive Korisne funkcije tokom razgovora Isključen zvučni izlaz (Mute) Ponovni poziv (Redial) Iniciranje poziva na osnovu liste ponovnih poziva Poslednjih 10 pozvanih brojeva memoriše se u listu ponovnih poziva (sa po maksimalno 24 cifre). Napomena: Ako broj pozivaoca odgovara unosu iz imenika, prikazuje se ime. 1 Upotrebite taster tokom poziva. Poruka “MUTE ON” (isključen zvučni izlaz) prikazuje se na ekranu. 2 Da biste se vratili na poziv, pritisnite . Opoziv (Recall) taster vam dozvoljava da koristite specijalne funkcije vaše privatne centrale kao što su transfer poziva na lokal ili pristup opcionim telefonskim uslugama. 28. Brisanje broja ili celokupne liste ponovnih poziva Za korisnike usluga poziva na čekanju ili identifikacije poziva na čekanju Da biste koristili uslugu poziva na čekanju ili identifikacije poziva na čekanju, prvo morate da se pretplatite na njih kod vašeg provajdera usluga/telefonske kompanije. Ova funkcija vam dozvoljava da primate pozive dok ste angažovani razgovorom. Ako primite poziv dok ste angažovani razgovorom, čudete signal poziva na čekanju. Ako ste pretpladeni na usluge identifikacije pozivaoca i identifikaciju poziva na čekanju, informacije o drugom pozivaocu prikazuju se na ekranu korišdene slušalice nakon što čujete signal poziva na čekanju. Pritisnite i držite taster da odgovorite na drugi poziv. 1 2 3 , “REDIAL”, pritisnite . ,  “DELETE” (obriši) ili “DELETE ALL” (obriši sve). 5 Pritisnite da potvrdite ili da se vratite prethodni nivo menija. Kopiranje broja iz liste ponovnih poziva u imenik 1 , “REDIAL”, pritisnite . Broj se prikazuje na ekranu. 6 Uredite broj po potrebi, a zatim pritisnite . Napomena: Pogledajte odeljak ‘Unos imena i saveti za upisivanje teksta’ na str. 21. 19 Pozivanje/Odgovor na pozive Zaključavanje/otključavanje tastature Tastaturu možete da zaključate kako je ne biste slučajno aktivirali dok nosite telefon. Napomena: Kada je tastatura zaključana i dalje možete da odgovorite na dolazni poziv i da koristite slušalicu kao i obično. Kada se razgovor završi, slušalica de opet biti zaključana. [. . . ] Poruke snima vaš provajder/telefonske kompanija, a ne vaš telefon. Kada imate nove poruke, indikator se prikazuje na slušalici ako je funkcija za označavanje poruka aktivirana. Molimo vas da kontaktirate provajdera/telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o ovoj usluzi. Važno: Ako indikator ostane na ekranu nakon što preslušate sve nove poruke, možete da ga isključite ako pritisnete i držite dok gledate sve stavke glasovne pošte iz liste pozivalaca. Nema prikaza  Proverite da li su baterije instalirane pravilno i da li su napunjene. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KX-TGE110FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KX-TGE110FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag