Uputstva za korisnike PANASONIC RF2400D

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC RF2400D Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC RF2400D biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC RF2400D uputstvo za upotrebu.


PANASONIC RF2400D : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (541 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC RF2400D

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Instalirajte uređaj tako da priključak kabla za napajanje možete odmah da isključite iz električne utičnice ako je to potrebno. FM-AM PRIJEMNIK RF-2400D Uputstvo za upotrebu OPREZ! Uređaj • Uređaj može da ima smetnje u prijemu radio signala zbog upotrebe mobilnog telefona u blizini. • Izbegavajte upotrebu ili odlaganje uređaja u blizini izvora toplote. [. . . ] • Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalnih vlasti ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom postupku oslobađanja od elektronskog otpada. Mali predmeti • Točkidi (npr. , *TUNING+ točkid) mogu da se skinu sa uređaja ako ih povučete snažno. Kako biste sprečili dete da proguta točkid, nemojte da ga skidate sa uređaja. Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Radi optimalnih performansi i bezbednosti, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo. Britanije. Proizvođač: Panasonic korporacija Kadoma, Osaka, Japan Uvoznik za Evropu: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic centar za testiranje Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka Panasonic korporacija Veb stranica: http://www. panasonic. com Prevod dokumenta "TQBM0069" L0117CH0 Priložena oprema Proverite da li se u pakovanju nalazi naredna oprema. Za tržište V. Britanije Pozovite se na broj iz zagrade kada tražite rezervne delove. Brojevi mogu da se promene. ) 1 kabl za napajanje Za tržište V. Britanije (K2CT2YY00097) Za druga tržišta (K2CQ2YY00122) Napajanje  Povezivanje kabla za napajanje. Za tržište V. Britanije Slušanje radio programa Postavite *OFF/BAND+ prekidač na FM ili AM poziciju. FM indikator svetli narandžasto. AM indikator svetli narandžasto. PROČITAJTE “Caution for AC mains lead” odeljak iz originalnog uputstva PRE POVEZIVANJA. [. . . ] Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC RF2400D UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC RF2400D uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag