Uputstva za korisnike PANASONIC SBC700

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SBC700 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SBC700 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SBC700 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SBC700 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (759 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SBC700

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ]  Udaljite zvučnike najmanje 10 mm od sistema radi odgovarajude ventilacije.  Nemojte da povezujete zvučnike na pojačalo sa izlazom koji je viši od dozvoljenog ulaza. [. . . ] 11 Informacije o opisima u ovom uputstvu za upotrebu  Prikazane ilustracije mogu da se razlikuju od vašeg uređaja.  Ako nije navedeno drugačije, opisane operacije sprovode se daljinskim upravljačem. Oprema  2 mrežice zvučnika [SB-C700-W] (RYB0400) [SB-C700-K] (RYB0400A)  2 kabla zvučnika (Za provere funkcionisanja, 1, 2 m) (RFA3620)  Brojevi proizvoda navedeni u ovom uputstvu za upotrebu tačni su u junu 2015. Brojevi mogu da se promene. Informacije o uređaju  Nazivi uređaja i funkcija zvučnika Prednja strana (1) Zvučnik (2) Bas-refleks otvor Zadnja strana (3) Terminali zvučnika (4) Identifikaciona oznaka proizvoda  Broj modela nalazi se na identifikacionoj oznaci proizvoda sa donje strane uređaja. 1 Ravan koaksijalni 2-smerni zvučnik* 1 Novi ravni koaksijalni dvosmerni zvučnici (niskotonac i visokotonac) predstavljaju tačkaste izvore zvuka (point sound source). Originalna ravna membrana niskotonca kompanije Technics obezbeđuje ravnomerne direkcione karakteristike u celom opsegu frekvencija bez pikova i padova, ostvaruje vrhunsku lokalizaciju zvuka i široku zvučnu scenu. *1 Kako je ravna membrana istkana od ugljeničnih vlakana, njena ravna ploča ima finu sadastu teksturu. Skredemo vam pažnju da ovo ne utiče na performanse i druge karakteristike zvučnika. 2 3 Kupolasti visokotonac može da reprodukuje frekvencije do 100 kHz Lagana aluminijumska membrana dozvoljava reprodukciju zvuka u ultra širokom opsegu koji do 100 kHz. Rezultat je verna reprodukcija zvučnih signala bez promene nijansi. Kudište visoke krutosti sa entazom Dizajnirano da eliminiše neželjene vibracije, refleksiju difrakcije i stojede talase, kudište dozvoljava reprodukciju vernog i bogatog zvučnog ambijenta.  Preporučeni uređaji Preporučujemo vam upotrebu Technics uređaja (opciono) za vrhunski kvalitet zvuka. Naziv proizvoda Mrežni audio plejer Uređaj za reprodukciju CD medija Integrisano stereo pojačalo Broj modela ST-C700 SL-C700 SU-C700 5 Instalacija Ugao je približan.  Postavite zvučnike na približno isto rastojanje od pozicije za slušanje.  Zvučnici proizvode bas zvuk preko bas-refleks otvora na poleđini kao i sa prednje strane. Instalirajte zvučnike najmanje 5 cm od zida kako bas-refleks otvori ne bi bili blokirani.  Kada postavljate zvučnike na postolja, obavezno konsultujte stručnog instalatera kako biste zaštitili zvučnike od zemljotresa.  Udaljite pojačalo ili druge uređaje i zvučnike najmanje 1 cm.  Za optimalnu poziciju Kvalitet i nivo bas zvuka, lokalizacija zvuka, zvučni ambijent i drugi faktori koji određuju kvalitet zvuka zavise od lokacije na kojoj je uređaj instaliran, pozicije za slušanje, stanja u prostoriji i drugih faktora.  Kako biste smanjili razliku u kvalitetu zvuka sa levog i desnog zvučnika, instalirajte ih tako da akustički uslovi (refleksija i apsorbcija zvuka) oko njih budu isti.  U zavisnosti od toga kako su zvučnici postavljeni, kablovi zvučnika možda nede biti dovoljno dugački. Podešavanje rastojanja između poleđine zvučnika i zidova Ako instalirate zvučnike u blizinu zida ili ugla prostorije, bas zvuk de biti znatno snažniji; međutim, kada su zvučnici suviše blizu zida, to može da ima negativan efekat na lokalizaciju zvuka i zvučni ambijent. [. . . ]  Izbegavajte emitovanje suviše glasnog zvuka uz malo pojačalo. To može da dovede do povedanja harmoničke distorzije pojačala i oštedenja zvučnika. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SBC700 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SBC700 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag