Uputstva za korisnike PANASONIC SBR1

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SBR1 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SBR1 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SBR1 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SBR1 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1061 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SBR1

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ]  Nemojte da postavljate zvučnike na mestima sa izuzetno visokom temperaturom. Konkretno, izbegavajte lokacije izložene direktnom sunčevom svetlu i pozicije u blizini opreme za grejanje. Skredemo vam pažnju da to može da izazove oštedenje kudišta ili unutrašnjih komponenti. [. . . ] 15 Briga o uređaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Oprema  4 klina (RGQ0860)  4 podloge za klinove (RGQ0861)  4 podloge (RGQ0862)  1 krpa za čišdenje (RGQ0863)  2 kratke žice (RJL1W001B02)  1 mrežica za zvučnike (RYB0402)  Brojevi proizvoda navedeni u ovom uputstvu za upotrebu tačni su u novembru 2014. Nabavite kupovne kablove. 5 Informacije o uređaju  Nazivi uređaja i funkcija zvučnika Prednja strana Zadnja strana Terminali zvučnika  Svaki zvučnik opremljen je sa dva tipa terminala zvučnika. Opseg visoke frekvencije Bas-refleks otvor Identifikaciona oznaka proizvoda Broj modela nalazi se na identifikacionoj oznaci proizvoda sa donje strane uređaja. Opseg niske frekvencije 1 Ravan koaksijalni 2-smerni zvučnik Novi ravni koaksijalni dvosmerni zvučnici koriste kupolasti visokotonac koji može da reprodukuje frekvencije do 100 kHz, koji poseduje krutu i laganu karbonsku membranom. Pored toga, zvučnik poseduje ravnu membranu srednjeg opsega koja elimiše tačkaste smetnje vezane za karakteristike frekvencije usled efekta kavitacije izazvanog konusnom membranom. Rezultat je tačkasti izvor zvuka (point sound source) koji ostvaruje vrhunsku lokalizaciju zvuka i obezbeđuje direkcione karakteristike u celom opsegu frekvencija bez pikova i padova. 2 3 Niskotonac dugog koraka i niske distorzije Niskotonac nudi nisku distorziju i vrhunski odgovor pri reprodukcije frekvencija uz vedu amplitudu, čime pruža bas zvuk sa širim dinamičkim opsegom. Kružno kudište visoke krutosti Dizajnirano da eliminiše neželjene vibracije, refleksiju difrakcije i stojede talase, kudište dozvoljava reprodukciju vernog i bogatog zvučnog ambijenta.  Preporučeni uređaji Preporučujemo vam upotrebu Technics uređaja (opciono) za vrhunski kvalitet zvuka. Naziv proizvoda Stereo pojačalo snage Mrežni audio plejer Broj modela SE-RE1 SU-R1 6 Instalacija  Zvučnici Ugao je približan.     Svaki zvučnik moraju da prenose i instaliraju najmanje dve osobe. Postavite zvučnike na približno isto rastojanje od pozicije za slušanje. Zvučnici proizvode bas zvuk preko bas-refleks otvora na poleđini kao i sa prednje strane. Instalirajte zvučnike najmanje 5 cm od zida kako bas-refleks otvori ne bi bili blokirani.  Udaljite pojačalo ili druge uređaje i zvučnike najmanje 1 cm.  Za optimalnu poziciju Kvalitet i nivo bas zvuka, lokalizacija zvuka, zvučni ambijent i drugi faktori koji određuju kvalitet zvuka zavise od lokacije na kojoj je uređaj instaliran, pozicije za slušanje, stanja u prostoriji i drugih faktora. Uverite se da pozicija na koju želite da instalirate zvučnike može da izdrži ovu težinu.  Ako morate da obezbedite zvučnike od pada, kontaktirajte stručnjaka za instalaciju. Ako se zvučnici klate kada ih postavite na željenu poziciju, upotrebite podloge. ( 8)  Kako biste smanjili razliku u kvalitetu zvuka sa levog i desnog zvučnika, instalirajte ih tako da akustički uslovi (refleksija i apsorbcija zvuka) oko njih budu isti. Podešavanje rastojanja između poleđine zvučnika i zidova Ako instalirate zvučnike u blizinu zida ili ugla prostorije, bas zvuk de biti znatno snažniji; međutim, kada su zvučnici suviše blizu zida, to može da ima negativan efekat na lokalizaciju zvuka i zvučni ambijent. U tom slučaju, podesite rastojanje između zvučnika i prednjeg zida, koje treba da bude između 30 cm i 60 cm. (Skredemo vam pažnju na to da rastojanje između zvučnika i bočnih zidova treba da bude vede od 60 cm. )  Nemojte da vučete zvučnike po podu. To može da izazove skidanje nožica sa zvučnika, oštedenje zvučnika i poda. [. . . ] To može da dovede do povedanja harmoničke distorzije pojačala i oštedenja zvučnika.  Možete da oštetite zvučnike i da skratite njihov radni vek ako duže vreme reprodukujete zvuk visokog nivoa.  Nemojte da dodirujete terminale zvučnika rukama ili drugim predmetima dok su zvučnici u upotrebi. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SBR1 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SBR1 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag