Uputstva za korisnike PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SC-AKX660 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SC-AKX660 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SC-AKX660 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SC-AKX660 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1240 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SC-AKX660

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu CD stereo sistem Oznaka modela: SC-AKX660 Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Radi optimalnih performansi i bezbednosti, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo. Ovaj dokument predstavlja izvod iz originalnog RQT0A62-B dokumenta na engleskom jeziku. Panasonic CD Stereo System SC-AKX660 Vaš sistem može da izgleda drugačije u odnosu na ilustracije. Sistem Glavni uređaj Zvučnici SC-AKX660 SA-AKX660 SB-AKX660 Mere opreza UPOZORENJE! Uređaj  Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda, – Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti. [. . . ]  snimci se čuvaju u folderu pod naslovom“REC_DATA” na USB uređaju ili u internoj memoriji.  Indikator USB statusa trepde crveno tokom USB snimanja. Napomena: RDS funkcija možda nede biti dostupna ako je prijem radio signala slab. Postavka koraka za izbor AM frekvencije Samo preko glavnog uređaja Sistem može da vrši izbor AM signala u koracima od 10 kHz. 1 Pritisnite [CD/RADIO/AUX] taster da odaberete "FM" ili "AM" opseg. Osnovno snimanje 1 Odaberite izvor koji želite da snimate. CD-DA Pripremite režim za reprodukciju diska. Snimanje svih numera Snimanje određene numere Odaberite “OFF PLAYMODE” opciju ( “Meni reprodukcije”). Odaberite “1-TRACK” opciju ( “Meni reprodukcije”). 2 Pritisnite i držite *CD/RADIO/AUX+ taster. Nakon nekoliko sekundi, na ekranu se prikazuje minimalna aktuelna frekvencija.  Da biste se vratili na početnu postavku, ponovite prethodne korake.  Memorisane frekvencije bide obrisane nakon što promenite postavku. Uverite se da je disk zaustavljen. Spoljašnja oprema Povežite i reprodukujte spoljašnji izvor ( “Spoljašnja oprema”). 2 Pritisnite [MEMORY REC ] ili [USB REC taster da biste pokrenuli snimanje. Prikazuje se naziv foldera u kome de snimak biti sačuvan. ] 11 Panasonic Da zaustavite snimanje Da pauzirate snimanje CD Stereo System Pritisnite [] taster. Napomena: Pauziranje možete da sprovedete tokom snimanja sa radio prijemnika, AUX 1 ili AUX 2 priključka (izuzev u "SYNCHRO" režimu). Oznaka numere dodaje se svaki put kada pauzirate snimanje ( "Dodavanje oznaka numere"). SC-AKX660 Snimanje MP3 numera Možete da snimate MP3 numere sa:  MP3 diskove na uređaj povezan na priključak ili u internu memoriju.  Sa uređaja u internu memoriju ili obrnuto. 1 Pripremite izvor koji želite da snimite. Snimanje svih numera Snimanje određene numere Odaberite “OFF PLAYMODE” opciju ( “Meni reprodukcije”). Odaberite "1-ALBUM" ili "1-TRACK" opciju ( “Meni reprodukcije”). Napomena:  Sačekajte nekoliko sekundi da sistem pripremi USB uređaj pre nego što pokrenete snimanje.  Kada počne snimanje sledede numere sa diska, to de biti prikazano na ekranu. 2 Pritisnite [MEMORY REC ] ili [USB REC taster da biste pokrenuli snimanje. Da proverite tok snimanja, pritisnite [DISPLAY] taster. ]  Brzo snimanje Brzina snimanja CD-DA diska: CD, CD-R: Snimanje se odvija trostruko vedom brzinom od normalne. CD-RW: Snimanje se odvija dvostruko vedom brzinom od normalne. Da zaustavite snimanje Pritisnite [] taster. Snimanje se zaustavlja nakon poslednje kompletno snimljene numere na albumu. Npr. , ako zaustavite snimanje tokom četvrte numere, samo prve tri numere bide snimljene. Poruka "NO FILE RECORDED" se prikazuje ako se ne snimi ni jedna numera. 1 Unesite disk koji želite da snimite. 2 Pritisnite [REC MODE] taster da odaberete "NORMAL" ili "HI-SPEED" opciju, a zatim pritisnite [OK]. 3 Pritisnite [USB REC ] ili [MEMORY REC ] taster da biste pokrenuli snimanje. Napomena:  Ako ne možete da snimate visokom brzinom zbog stanja u kome je disk, snimajte normalnom brzinom.  Zvučni izlaz bide isključen tokom brzog snimanja. Napomene:  Neke numere mogu da zahtevaju više vremena za snimanje.  Naziv snimljenog fajla bide isti kao kod originalnog fajla (maksimalno 32 znaka). Brisanje snimljenih numera 1 [MEMORY] Pritisnite [MEMORY] ([MEMORY/USB] na uređaju) da odaberete "MEMORY" opciju. Pritisnite [USB] ([MEMORY/USB] na glavnom uređaju) da biste odabrali "USB B" opciju. 4 Pritisnite [EDIT MODE] da odaberete režim. TRACK DEL ALBUM DEL FORMAT ALL DEL Brisanje jedne numere. [. . . ] – Kada se prikaže “REMOTE 1” poruka, pritisnite i držite [OK] i [1] tastere najmanje 4 sekunde. – Kada se prikaže “REMOTE 2” poruka, pritisnite i držite [OK] i [2] tastere najmanje 4 sekunde. “TEMP NG”  Kolo za zaštitu od visoke temperature je aktivirano i sistem je isključen. “TRK FULL”  Broj fajlova premašio je podržan limit. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SC-AKX660 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SC-AKX660 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag