Uputstva za korisnike PANASONIC SC-PM600

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SC-PM600 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SC-PM600 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SC-PM600 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SC-PM600 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (919 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SC-PM600

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu CD stereo sistem Oznaka modela SC-PM600 Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Radi optimalnih performansi i bezbednosti, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo. Molimo vas da sačuvate ovaj priručnik radi bududeg informisanja. RQT0B18-R Vaš sistem može da izgleda drugačije u odnosu na ilustracije. Sistem Glavni uređaj Zvučnici SC-PM600 SA-PM600 SB-PM500 Mere opreza UPOZORENJE! Uređaj • Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda, – Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti. [. . . ] • Neke CD-R/RW diskove ne možete da reprodukujete zbog stanja snimka. Memorisanje stanica Možete da memorišete do 30 FM stanica. █ Automatsko memorisanje 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster da odaberete „A. PRESET” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster. Memorisanje počinje od aktuelne frekvencije. █ Napomene o USB uređaju • Ovaj sistem podržava USB 2. 0 Full Speed standard. • Podržani su samo FAT 12/16/32 sistemi fajlova. █ Napomene o MP3 fajlovima • Fajlove nazivamo numerama, a foldere albumima. • Numere moraju da imaju nastavak „. mp3” ili „. MP3”. • Numere nede obavezno biti reprodukovane redosledom kojim ste ih snimili. • Neke fajlove nedete modi da reprodukujete zbog veličine sektora. MP3 fajl na disku • Sistem može da pristupi do: – 255 albuma (uključujudi osnovni (root) folder) – 999 numera – 20 sesija • Disk mora da bude u skladu sa ISO9660 level 1 ili 2 standardima (izuzev za proširene formate). MP3 fajl na USB uređaju • Sistem može da pristupi do: – 800 albuma (uključujudi osnovni (root) folder) – 8000 numera – 999 numera u jednom albumu Prijemnik memoriše sve stanice koje prima prema rastudem redosledu frekvencija. Da otkažete, pritisnite *] taster. █ Ručno memorisanje 1 Pritisnite *PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali „TUNEMODE” opciju. 2 Apăsaţi [, ] da odaberete „MANUAL” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. 3 Pritisnite [ ] ili [ ] da pronađete stanicu. 5 Pritisnite [, ] da odaberete broj memorijske lokacije, a zatim pritisnite [OK] taster. Nova stanica zamenide stanicu koja zauzuma istu memorijsku lokaciju. █ Izbor memorisane stanice 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali „TUNEMODE” opciju. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „PRESET” opciju, a zatim 3 Apăsaţi [ pritisnite [OK] taster. ] odaberite memorisanu 7 Unapređenje kvaliteta zvuka 1 Pritisnite *PLAY MENU+ više puta da biste odabrali „FM MODE” opciju. Sat i tajmeri Postavka sata Uređaj koristi 24-časovni format za prikaz vremena. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali „MONO” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Da biste memorisali postavku Nastavite od koraka 4 procedure „Ručno memorisanje”. 1 Pritisnite [SETUP] taster više puta da odaberete opciju „CLOCK”. 2 Pritisnite [, ] da biste podesili vreme, a zatim pritisnite [OK] taster. Da biste proverili vreme Pritisnite *SETUP+ taster više puta da biste odabrali „CLOCK” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Napomena: Podešavajte sat povremeno kako biste održali njegovu preciznost. Provera statusa signala Pritisnite [DISPLAY] taster da odaberete „FM STATUS” opciju. FM – – – – Uređaj prima mono FM signal. Opcija „MONO” je odabrana za „FM MODE” stavku. FM ST FM MONO Tajmer reprodukcije (Play) (Izuzev za Bluetooth® izvor) Možete da pripremite tajmer koji uključuje uređaj u određeno vreme (radi buđenja). Priprema Podesite sat. RDS prenos Ovaj sistem može da prikaže tekstualne podatke (RDS – radio data system) koje prenose neke stanice. Pritisnite *DISPLAY+ taster više puta. PS PTY FREQ Programski servis Tip programa Frekvencija 1 Pritisnite *SETUP+ više puta da biste odabrali opciju „TIMER ADJ”. 2 Pritisnite [, ] da biste podesili početno vreme, a zatim pritisnite [OK] taster. Napomena: RDS funkcija možda nede biti dostupna ako je prijem radio signala slab. 3 Sprovedite ponovo korak 2 da biste odabrali završno vreme. 4 Pritisnite [, ] da odaberete izvor koji želite da reprodukujete, a zatim pritisnite [OK] taster. Da pokrenete tajmer 1 Pritisnite [SETUP] taster više puta da biste odabrali opciju „TIMER SET”. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „SET” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Da proverite postavku Pritisnite *SETUP+ više puta da biste odabrali „TIMER ADJ” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. [. . . ] 2. 1 + EDR Klasa 2 A2DP, AVRCP 2, 4 GHz opseg FH-SS 10 m, uz liniju vidljivosti █ Karakteristike zvučnika Zvučnici Niskotonac Visokotonac Impedanca Dimenzije (Š x V x D) Težina 10 cm, konusnog tipa x 1 po kanalu 6 cm, konusnog tipa x 1 po kanalu 6Ω 145 mm x 224 mm x 197 mm 1. 9 kg █ Prijemnik, terminali Memorija 30 FM stanica Modulacija frekvencije (FM) Opseg frekvencija 87, 50 MHz do 108, 00 MHz (50 kHz korak) Antenski terminali 75 Ω (nebalansirani) Priključak za slušalice Terminal Stereo, 3, 5 mm priključak █ Opšte informacije Napajanje Naizmenična struja (AC) 220 V do 240 V, 50 Hz Potrošnja energije 17 W Dimenzije (Š x V x D) 153 mm x 224 mm x 232 mm Težina 1, 4 kg Opseg radne temperature 0 °C do +40 °C Opseg relativne vlažnosti vazduha 35 % do 80 % RH (bez kondenzacije) █ Karakteristike diska Diskovi koje možete da reprodukujete (8 cm ili 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*) *MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 Čitač Talasna dužina 790 nm (CD) █ Karakteristike USB priključka USB priključak Izlazna jednosmerna struja (DC OUT) 5V, 500 mA USB standard USB 2. 0 Full Speed Podržani formati fajlova MP3 (*. mp3) Sistem fajlova USB uređaja FAT12, FAT16, FAT32 Potrošnja u pripremnom režimu (Uz „BLUETOOTH STANDBY” opciju postavljenu na „OFF”) 0, 3 W (približno) Potrošnja u pripremnom režimu (Uz „BLUETOOTH STANDBY” opciju postavljenu na „ON”) 0, 4 W (približno) Napomena: • Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja. • Ukupna harmonička distorzija merena je digitalnim analizatorom spektra. 12 Srpski Deklaracija o usklađenosti (DoC) Ovom izjavom, „Panasonic korporacija” potvrđuje da je ovaj proizvod u skladu sa najvažnijim zahtevima i drugim značajnim odredbama direktive 1999/5/EC. Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše R&TTE proizvode sa DoC servera: http://www. doc. panasonic. de Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany 13 Reference Informacije o Bluetooth® funkciji Kompanija Panasonic ne snosi odgovornost za kompromitovanje podataka i/ili informacija tokom bežičnog prenosa. Sertifikacija • Sistem je usklađen sa ograničenjima frekvencije i poseduje sertifikat na osnovu zakona o frekvencijama. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SC-PM600 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SC-PM600 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag