Uputstva za korisnike PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SC-PM602 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SC-PM602 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SC-PM602 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SC-PM602 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (976 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC SCPM602 (10806 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SC-PM602

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu CD stereo sistem Oznaka modela SC-PM600 Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Radi optimalnih performansi i bezbednosti, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo. Molimo vas da sačuvate ovaj priručnik radi bududeg informisanja. (Na osnovu originalnog „TQBJ0979” dokumenta) Vaš sistem može da izgleda drugačije u odnosu na ilustracije. Sistem Glavni uređaj Zvučnici SC-PM602 SA-PM602 SB-PM500 Mere opreza UPOZORENJE! Uređaj • Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda, – Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti. [. . . ] Prikazuje se blok frekvencije i indikator kvaliteta primljenog signala. Da biste odabrali druge blokove frekvencije, pritisnite [, ]. Memorisanje stanica Možete da memorišete do 20 stanica. 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali „TUNE MODE” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali „STATION” opciju i zatim pritisnite [OK] taster. 3 Pritisnite [ ] ili [ + da pronađete stanicu. 5 Pritisnite [, ] da odaberete broj memorijske lokacije, a zatim pritisnite [OK] taster. Napomena: Ne možete da memorišete stanicu kada stanica ne prenosi program ili kada odaberete sekundarni servis. Blok frekvencija Frekvencija Kvalitet prijema 0 (slab) do 8 (odličan) 2 Pritisnite *OK+ taster ponovo da izađete. Automatsko podešavanje sata Možete da pripremite sat da se automatski ažurira. 1 Pritisnite *PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali „AUTO CLOCK ADJ” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali „ON ADJUST” opciju i zatim pritisnite [OK] taster. Da otkažete, odaberite „OFF ADJUST” opciju. █ Izbor memorisane stanice Broj taster 1 Pritisnite *PLAY MENU+albuma više puta da biste odabrali „TUNE MODE” opciju. 2 Pritisnite [, ] da odaberete "PRESET" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. 3 Pritisnite [ memorisanu stanicu. ] ili [ ] da odaberete 8 Radio prijemnik Priprema Pritisnite [RADIO] taster. Unapređenje kvaliteta zvuka 1 Pritisnite *PLAY MENU+ više puta da biste odabrali „FM MODE” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali „MONO” opciju, a zatim Ručno podešavanje stanica 1 Pritisnite [PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali „TUNE MODE” opciju. pritisnite [OK] taster. Da biste memorisali postavku Nastavite od koraka 4 procedure „Ručno memorisanje”. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „MANUAL” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. 3 Pritisnite [ ] ili [ ] da pronađete stanicu. Da automatski pronađete stanicu, pritisnite i držite taster sve dok frekvencija ne počne da se menja brzo. Indikator „STEREO” se prikazuje kada uređaj prima stereo signal. Provera statusa signala Pritisnite [DISPLAY] taster da odaberete „FM STATUS” opciju. FM – – – – FM ST FM MONO Uređaj prima mono FM signal. Opcija „MONO” je odabrana za „FM MODE” stavku. Memorisanje stanica Možete da memorišete do 30 FM stanica. █ Automatsko memorisanje 1 Pritisnite *PLAY MENU+ taster da odaberete „A. PRESET” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster. Memorisanje počinje od aktuelne frekvencije. RDS prenos Sistem može da prikaže tekstualne podatke (RDS – radio data system) koje prenose neke stanice. Pritisnite *DISPLAY+ taster više puta. PS PTY FREQ Programski servis Tip programa Frekvencija Prijemnik memoriše sve stanice koje prima prema rastudem redosledu frekvencija. Da otkažete, pritisnite *] taster. █ Ručno memorisanje 1 Pritisnite *PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali „TUNE MODE” opciju. Napomena: RDS funkcija možda nede biti dostupna ako je prijem radio signala slab. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „MANUAL” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. 3 Pritisnite [ ] ili [ ] da pronađete stanicu. 5 Pritisnite [, ] da odaberete broj memorijske lokacije, a zatim pritisnite [OK] taster. Nova stanica zamenide stanicu koja zauzima istu memorijsku lokaciju. █ Izbor memorisane stanice 1 Pritisnite *PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali „TUNE MODE” opciju. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „PRESET” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. 3 Pritisnite [ memorisanu stanicu. ] ili [ ] i odaberite 9 Sat i tajmeri Postavka sata Uređaj koristi 24-časovni format za prikaz vremena. Tajmer za isključivanje uređaja (Sleep tajmer) Ovaj tajmer isključuje sistem nakon odabranog vremenskog perioda. 1 Pritisnite *SETUP+ taster više puta da odaberete „SLEEP” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali postavku (u minutima), a zatim pritisnite [OK] taster. Da otkažete, odaberite „OFF” opciju. SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP 120 1 Pritisnite [SETUP] taster više puta da odaberete opciju 2 „CLOCK”. Pritisnite [, ] da biste podesili vreme, a zatim pritisnite [OK] taster. Da biste proverili vreme Pritisnite *SETUP+ taster više puta da biste odabrali „CLOCK” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Napomena: Podešavajte sat povremeno kako biste održali njegovu preciznost. OFF (Isključen tajmer) Tajmer reprodukcije (Play) (Izuzev za Bluetooth® izvor) Možete da pripremite tajmer koji uključuje uređaj u određeno vreme (radi buđenja). Priprema Podesite sat. Napomena: • Preostalo vreme prikazuje se nekoliko sekundi svakog minuta. Indikator „SLEEP 1” bide prikazan kada preostane samo jedan minut do isteka odabranog perioda. Vodite računa o tome da se odabrana vremena tajmera ne preklapaju. 1 Pritisnite *SETUP+ više puta da biste odabrali opciju „TIMER ADJ”. 2 Pritisnite [, ] da biste podesili početno vreme, a zatim pritisnite [OK] taster. 3 Sprovedite ponovo korak 2 da biste odabrali završno vreme. 4 Pritisnite [, ] da odaberete izvor koji želite da reprodukujete, a zatim pritisnite [OK] taster. Da pokrenete tajmer 1 Pritisnite [SETUP] taster više puta da biste odabrali opciju „TIMER SET”. [. . . ] 2. 1 + EDR Klasa 2 A2DP, AVRCP 2, 4 GHz opseg FH-SS 10 m, uz liniju vidljivosti █ Karakteristike zvučnika Zvučnici Niskotonac Visokotonac Impedanca Dimenzije (Š x V x D) Težina 10 cm, konusnog tipa x 1 po kanalu 6 cm, konusnog tipa x 1 po kanalu 6Ω 145 mm x 224 mm x 197 mm 1, 9 kg █ Prijemnik, terminali Memorija 30 FM stanica Modulacija frekvencije (FM) Opseg frekvencija 87, 50 MHz do 108, 00 MHz (50 kHz korak) Antenski terminali 75 Ω (nebalansirani) Priključak za slušalice Terminal Stereo, 3, 5 mm priključak █ Opšte informacije Napajanje Naizmenična struja (AC) 220 V do 240 V, 50 Hz Potrošnja energije 17 W Dimenzije (Š x V x D) 153 mm x 224 mm x 232 mm Težina 1, 4 kg Opseg radne temperature 0 °C do +40 °C Opseg relativne vlažnosti vazduha 35 % do 80 % RH (bez kondenzacije) █ DAB+ prijemnik DAB memorija 20 kanala Opseg frekvencija (talasna dužina) Opseg III 5A do 13F (174, 928 MHz do 239, 200 MHz) Osetljivost *BER 4x10-4 Minimalni zahtevi –98 dBm Spoljašnja DAB antena Priključak F - priključak (75 Ω) █ Karakteristike diska Diskovi koje možete da reprodukujete (8 cm ili 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*) *MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 Čitač Talasna dužina 790 nm (CD) Potrošnja u pripremnom režimu (Uz „BLUETOOTH STANDBY” opciju postavljenu na „OFF”) 0, 3 W (približno) Potrošnja u pripremnom režimu (Uz „BLUETOOTH STANDBY” opciju postavljenu na „ON”) 0, 4 W (približno) Napomena: • Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja. • Ukupna harmonička distorzija merena je digitalnim analizatorom spektra. █ Karakteristike USB priključka USB priključak Izlazna jednosmerna struja (DC OUT) 5V, 500 mA USB standard USB 2. 0 Full Speed Podržani formati fajlova MP3 (*. mp3) Sistem fajlova USB uređaja FAT12, FAT16, FAT32 Srpski Deklaracija o usklađenosti (DoC) Ovom izjavom, „Panasonic korporacija“ potvrđuje da je ovaj proizvod u skladu sa najvažnijim zahtevima i drugim značajnim odredbama direktive 1999/5/EC. Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše R&TTE proizvode sa DoC servera: http://www. doc. panasonic. de Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany 14 Reference Informacije o Bluetooth® funkciji Kompanija Panasonic ne snosi odgovornost za kompromitovanje podataka i/ili informacija tokom bežičnog prenosa. Sertifikacija • Sistem je usklađen sa ograničenjima frekvencije i poseduje sertifikat na osnovu zakona o frekvencijama. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SC-PM602 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SC-PM602 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag