Uputstva za korisnike PANASONIC SER1

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SER1 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SER1 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SER1 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SER1 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (896 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SER1

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] – Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošdu, kao što su vaze, na uređaj. Kabl za napajanje  Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda, – Vodite računa o tome da napon mreže odgovara naponu koji je naveden na uređaju. – Nemojte da vučete, savijate ili da postavljate teške predmete na kabl. – Pridržavajte priključak kada ga isključujete iz mrežne utičnice. [. . . ] To može da izazove deformaciju spoljašnje površine kudišta ili skidanje obloge. 6 Pregled kontrola Ovaj uređaj  Prednja strana  Zadnja strana ① Dugme za uključivanje/isključivanje uređaja [ ] [ ] (isključeno): Uređaj je isključen. [ ] (uključeno): Uređaj je uključen.  Uređaj troši malu količinu energije dok je isključen. ( 15) ⑨ Terminali zvučnika *SPEAKERS] ( 8) ⑩ Ulazni analogni audio terminal [UNBALANCED] ( 11) ⑪ Ulazni analogni audio terminal [BALANCED] ( 11) ⑫ Prekidač za izbor analognog audio ulaza ( 11) Promenite analogni audio izlaz. ② Indikator napajanja Boja indikatora menja se u zavisnosti od statusa uređaja. Plavo Crveno Uređaj je uključen Uređaj je u pripremnom režimu.  Da biste uključili uređaj iz pripremnog režima, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje u [ ] poziciju, a zatim ga pritisnite u [ ] poziciju.  Ovaj prekidač ne radi kada je kontrola za izbor postavljena na [DIGITAL]. ⑬ Sistemski terminal [Technics Digital Link IN] ( 10) ⑭ Prekidač za automatsko isključivanje [AUTO OFF] Uključite/isključite funkciju za automatsko isključivanje. ③ Merač maksimalnog izlaznog signala Prikaz nivoa izlaza. ④ LAPC indikator ( 13) ⑤ [DIMMER] taster Podesite stepen osvetljenja i osvetljenost indikatora. ⑥ LAPC taster ( 13) Meri karakteristike pojačala i koriguje izlazni signal.  Ova funkcija ne radi kada je točkid za izbor zvučnika postavljen na [OFF] poziciju.  Funkcija za automatsko isključivanje: Uređaj je dizajniran za smanjenje potrošnje i uštedu energije. Uređaj se automatski prebacuje u pripremni režim ako nema zvuka i ako ga ne koristite oko 20 minuta. - Da biste otkazali ovu funkciju, postavite prekidač na *OFF]. ⑮ Identifikaciona oznaka proizvoda Naveden je broj modela. ⑯ Terminal za napajanje [AC IN ~] ( 12) ⑦ Točkid za izbor ulaza ( 13) Odaberite ulazni izvor ili vrednost pojačanja signala (Gain). ⑧ Točkid za izbor zvučnika ( 13) Odaberite izlazne zvučnike. 7 Početak upotrebe     Isključite sve uređaje pre povezivanja i pročitajte odgovarajuda uputstva za upotrebu. Nemojte da povezujete kabl za napajanje sve dok ne povežete ostale priključke. Nemojte da savijate kablove pod oštrim uglom. Povezivanje zvučnika  Povezivanje jednim kompletom kablova Primer: SB-R1 Kabl zvučnika Kabl zvučnika SB-R1 Ovaj uređaj (poleđina)  Kada koristite ovaj tip veze (povezivanje jednim kompletom kablova), postavite kontrolu za izbor zvučnika na *A] ili [B]. (13) 1 Odvrnite točkide kako biste ih otpustili i unesite jezgro žice u rupu. 2 Pritegnite točkide. 8  Povezivanje sa dva kompleta kablova (Bi-wiring) Primer: SB-R1 Ovaj uređaj (poleđina) SB-R1 Kabl zvučnika Kabl zvučnika  Kada koristite ovaj tip veze (povezivanje sa dva kompleta kablova), postavite kontrolu za izbor zvučnika na *A+B]. (13)  Kada završite povezivanje, povucite lagano kablove zvučnika kako biste proverili da li su povezani pravilno.  Vodite računa o tome da ne dovedete kablove zvučnika u kratak spoj i da ne zamenite polaritet kablova zato što to može da izazove oštedenje pojačala.  Povežite kablove pravilno na terminale vodedi računa o polaritetu (+/-). U suprotnom, to može negativno da utiče na stereo efekte ili da izazove kvar.  Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu zvučnika. POGREŠNO 9 Sistemska kontrolna veza sa modelom SU-R1  Možete da primate digitalne audio signale na ovom uređaju i da reprodukujete muziku.  Možete da kontrolišete ovaj uređaj i SU-R1 istovremeno uz pomod daljinskog upravljača modela SU-R1. ( 14) Ovaj uređaj (poleđina) SU-R1 Kabl za sistemsku kontrolu (nije u opremi)     Kada koristite sistemsku kontrolnu funkciju, postavite kontrolu za izbor ulaza na [DIGITAL]. ( 13) Koristite ravne LAN kablove (STP) kategorije 7 ili više kada povezujete periferne uređaje. Nemojte da povezujete SU-R1 na način koji se razlikuje od onog koji je opisan ovde. 10 Povezivanje na izlazne analogne audio uređaje Možete da primate analogne audio signale ovim uređajem i da reprodukujete muziku. Ovaj uređaj (poleđina) Predpojačalo, itd. Audio kabl (nije isporučen) XLR kabl* (nije isporučen) 2 *1 Odaberite [BALANCED] ili [UNBALANCED] opciju. [. . . ] (Samo kada je kontrola za izbor ulaza postavljena na [DIGITAL]. ) – Kada je kontrola za izbor zvučnika postavljena na *OFF]. Sistemska kontrolna funkcija ne radi.  Povežite kablove na odgovarajude LR terminale na ovom uređaju i modelu SU-R1. Uređaj se isključuje automatski.  Da li je funkcija za automatsko isključivanje uključena?( 7)  Ako je model SU-R1 povezan na uređaj preko sistemske kontrolne funkcije, ovaj uređaj može automatski da uđe u pripremni režim kada prebacite SU-R1 u pripremni režim. ( 10, 14)  Uređaj poseduje zaštitno kolo kojim se sprečava oštedenje usled zagrevanja. Kada duže vreme koristite uređaj pri visokom nivou zvuka, uređaj može automatski da se isključi. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SER1 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SER1 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag