Uputstva za korisnike PANASONIC SL1200GAE

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SL1200GAE Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SL1200GAE biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SL1200GAE uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SL1200GAE : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (2367 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SL1200GAE

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] SL-1200GAE Uputstvo za upotrebu Gramofonski sistem sa direktnim pogonom Muzika ne poznaje granice i vanvremenska je, dira u srce pripadnike različitih kultura i generacija. Svakoga dana očekuje vas otkrivanje emotivnog iskustva iz nepoznatog zvuka. Dozvolite nam da vas povedemo na putovanje ka ponovnom otkrivanju muzike. 2 7 Pružanje vrhunskog emotivnog muzičkog iskustva svima Mi u kompaniji Technics shvatamo da se iskustvo slušanja muzike ne svodi isključivo na tehnologiju, ved je to magijski i emotivni odnos između ljudi i muzike. Želimo da ljudi dožive muziku onako kako je ona originalno zamišljena i da im omogudimo da osete emotivno oduševljenje i zadovoljstvo. [. . . ] Nemojte da primenjujete pritisak na rotacionu ploču. Pričvršdivanje tega balansa 6 3 Postavite podloške, disk opruge i šrafove u otvore za fiksiranje osovina rotora, a zatim pritegnite šrafove bezbedno. Pažnja  Kada pritegnete šrafove, vodite računa o tome da glave ne vire iznad gornje površine rotacione ploče.  Pritegnite tri šrafa ravnomerno. Pričvrstite teg balansa na zadnju stranu tonske ručice. Teg balansa  Da biste uklonili rotacionu ploču ① Odvnite šrafove za pričvršdivanje ploče i uklonite ih. − Čuvajte šrafove, disk opruge i podloške na bezbednom mestu. ② Uhvatite rotacionu ploču sa obe ruke i polako je podignite ravno ka gore. Pomodni teg  Pričvrstite priloženi pomodni teg na zadnju stranu tonske ručice u skladu sa težinom upotrebljenog kertridža. Informacije o podesivom opsegu tega za kertridž potražite u odeljku "Opseg težina primenjivih kertridža" ( 25) Napomena  Unutrašnjost tega balansa je podmazana. Instalacija podloge rotacione ploče 4 Postavite podlogu na rotacionu ploču. 13 Povezivanje i instalacija  Isključite sve uređaje i isključite kabl za napajanje iz električne utičnice pre sprovođenja povezivanja.  Povežite kabl za napajanje tek nakon što završite sa povezivanjem ostalih kablova.  Proverite uputstvo za upotrebu povezanog uređaja. 1 Povežite fono kablove i fono kabl za uzemljenje na PHONO terminale povezane opreme.  Nedete ostvariti adekvatan nivo ili kvalitet zvuka ako povezano pojačalo ne poseduje PHONO terminale. 2 Povežite kabl za napajanje.  Proverite snagu električne utičnice na povezanoj opremi pre nego što je upotrebite za napajanje vog uređaja. (Ovaj uređaj troši 14 W. Povezivanje na integrisano pojačalo ili sistem komponenti Pojačalo (nije u opremi) Poleđina glavnog uređaja Unesite kabl za napajanje do tačke neposredno pre okrugle rupe. PHONO kabl PHONO kabl za uzemljenje Ka električnoj utičnici Napomena  Prekidač napajanja ne odvaja celokupan uređaj sa električne mreže čak i kada je u “OFF“ poziciji. Isključite priključak iz električne utičnice ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme. Instalirajte uređaj tako da priključak možete lako da isključite iz električne utičnice. 14 Instalacija Instalirajte uređaj na horizontalnu površinu zaštidenu od vibracija. Udaljite uređaj što je mogude više od zvučnika.  Nepomene za instalaciju  Pre premeštanja uređaja, isključite sve povezane uređaje i isključite kabl za napajanje.  Uverite se da uređaj nije izložen direktnom sunčevom svetlu, prašini, vlazi i toploti sa grejnih tela. Udaljite uređaj što je mogude više od radio prijemnika.  Izbegavajte instalaciju uređaja na mestu sa velikim varijacijama u temperaturi.  Izbegavajte instalaciju uređaja na mestu na kome često dolazi do kondenzacije.  Nemojte da instalirate uređaj u zatvorenom prostoru kao što je polica za knjige.  Instalirajte uređaj na mestu koje je udaljeno od zidova ili drugih uređaja kako biste obezbedili efikasno oslobađanje uređaja od toplote.  Uverite se da je materijal od koga je napravljena površina na koju instalirate uređaj dovoljno snažan da izdrži težinu ovog uređaja.  Skredemo vam pažnju na to da uređaj može da bude ošteden duvanskim dimom ili vlagom ultrazvučnog ovlaživača vazduha.  Podešavanje visine radi održavanja uređaja u horizontali Podignite glavni uređaj kako biste rotirali izolatore i podesili visinu. U tom slučaju izolatori mogu da spadnu sa uređaja ili da se oštete. Instalacija poklopca za zaštitu od prašine  Kondenzacija Zamislite situaciju u kojoj ste izneli hladnu bocu iz frižidera. Ako je ostavite u prostoriji na neko vreme, kapljice de se formirati na površini boce.  Uslovi koji izazivaju kondenzaciju:  Brza promena temperature (izazvana premeštanjem sa toplog na hladno mesto ili obrnuto, brzo hlađenje ili zagrevanje, direktno izlaganje hladnom vazduhu)  Visoka vlažnost u prostoriji sa mnogo pare, itd.  Kišna sezona  Kondenzacija može da izazove oštedenje uređaja. [. . . ] Može da dođe do oštedenja zvučnika ako pomerite sklop glave dok je odabran visok nivo zvuka. Ako više ne posedujete originalno pakovanje, učinite sledede:  Skinite rotacionu ploču i podlugu i pažljivo ih umotajte.  Skinite sklop glave i teg balansa sa tonske ručice i pažljivo ih umotajte.  Zabravite tonsku ručicu bravicom i zalepite je u osnovnom položaju. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SL1200GAE UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SL1200GAE uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag