Uputstva za korisnike PANASONIC SLC700

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SLC700 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SLC700 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SLC700 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SLC700 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (979 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SLC700

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu Uređaj za reprodukciju CD medija SL-C700 2 Muzika ne poznaje granice i vanvremenska je, dira u srce pripadnike različitih kultura i generacija. Svakoga dana očekuje vas otkrivanje emotivnog iskustva iz nepoznatog zvuka. Dozvolite nam da vas povedemo na putovanje ka ponovnom otkrivanju muzike. 3 Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate radi bududeg informisanja.  Funkcije uređaja Uređaj nudi sledede funkcije: Remasterovanje signala visoke rezolucije (High Res Re-master) High Res Re-master funkcija omogudava precino širenje protoka signala i povedanje broja bitova za visok kvalitet reprodukcije sa muzičkih CD medija i drugih kompresovanih izvora. [. . . ]  Režim programirane reprodukcije možete da otkažete i uz pomod kontrola na ovom uređaju. (1) Dodirnite *MENU+ više puta da biste odabrali "Play Mode" opciju. (2) Dodirnite [ , ] da biste odabrali stavku, a zatim dodirnite [ ]. 12 Izbor foldera i fajlova za MP3/WMA CD medije Za MP3/WMA CD medije, fajlovi (MP3/WMA fajlovi) mogu da budu organizovani hijerarhijski, uz foldere koji sadrže fajlove i foldere nižeg nivoa, kao što je prikazano niže.  Izbor fajlova u režimu foldera U režimu foldera, svi folderi koji sadrže fajlove prikazuju se na istom nivou i fajlove možete da odaberete bez razmišljanja o strukturi foldera.  Sprovođenje operacija preko kontrola na uređaju: (1) Dodirnite [MENU] više puta da biste odabrali “Folder” opciju, a zatim dodirnite [ ]. (Poruka “Root” se prikazuje ako je to osnovni ("root") folder. ) (2) Dodirnite [ , ]. (3) Dodirnite [ ] kako biste mogli da odaberete fajlove u tom folderu.  Dodirnite [] da biste omogudili izbor drugog foldera i odaberete druge fajlove.  Sprovođenje operacija preko daljinskog upravljača modela SUC700/ST-C700: (1) Pritisnite [CD] taster. (3) Pritisnite [, ] taster više puta da biste odabrali “Folder” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. (Poruka “Root” se prikazuje ako je to osnovni ("root") folder. ) (4) Pritisnite [, ] ili [ , ] taster. (5) Pritisnite [] ili [OK] kako biste mogli da odaberete fajlove u tom folderu.  Pritisnite [, ] ili [ , ] da biste prikazali fajlove u folderu.  Pritisnite [] ili [RETURN] taster da biste omogudili izbor drugog foldera i odaberite druge fajlove.  Da biste otkazali proceduru u bilo kom trenutku, pritisnite [] taster. Osnovni folder Ako ne odaberete određeni MP3/WMA fajl ili folder za reprodukciju, svi MP3/WMA fajlovi na CD mediju bide reprodukovani numerisanim redosledom, počevrši od fajla #1.  Izbor režima reprodukcije All: Reprodukcija svih numera sa diska.  Sprovođenje operacija preko kontrola na uređaju: (1) Dodirnite [MENU] taster više puta da biste odabrali “Play Mode” opciju.  Sprovođenje operacija preko daljinskog upravljača modela SUC700/ST-C700: (1) Pritisnite [CD] taster. (3) Pritisnite [, ] više puta da biste odabrali “Play Mode”. (4) Pritisnite [, ] da biste odabrali stavku, a zatim pritisnite [OK] taster. 13 Druge informacije Osvetljenost ekrana Možete da promenite stepen osvetljenosti ekrana i osnovnih kontrola.  Sprovođenje operacija preko kontrola na uređaju: Funkcija za automatsko isključivanje Uređaj je dizajniran da smanji potrošnju i štedi energiju. Uređaj se prebacuje u pripremni režim ako nema zvuka i ako se ne koristi oko 20 minuta. Da biste otkazali ovu funkciju  Sprovođenje operacije preko kontrola na uređaju: 1 Dodirnite [MENU] taster više puta da biste odabrali 2 opciju “Dimmer”. Dodirnite [ , zatim dodirnite [ ] da biste odabrali stavku, a ]. 1 Dodirnite [MENU] taster više puta da biste odabrali 2 “Setup” opciju, a zatim dodirnite [ ]. [. . . ]  U zavisnosti od toga kako napravite WMA fajlove, fajlovi se možda nede reprodukovati numerisanim redosledom ili se možda nede reprodukovati uopšte.  CD-R/RW  Maksimalan broj numera i albuma: 499 numera i 99 albuma (uključujudi osnovni (root) folder).  Formati diska: ISO9660 level 1 i level 2 (izuzev za proširene formate).  Uređaj ne može da reprodukuje fajlove snimljene paketnim zapisom. Opšte informacije Tokom reprodukcije možete da čujete “zujanje”.  Kabl za napajanje ili fluorescentno svetlo nalaze se u blizini kablova. Udaljite druge uređaje i kablove od kablova ovog uređaja.  Uređaj može da prikaže “Windows-1252” kodnu stranu. Nema zvuka.  Proverite nivo zvuka povezanog uređaja (pojačalo, itd. ). [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SLC700 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SLC700 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag