Uputstva za korisnike PANASONIC SU-C700

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SU-C700 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SU-C700 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SU-C700 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SU-C700 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1041 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SU-C700

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima. Kabl za napajanje  Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda, – Vodite računa o tome da napon mreže odgovara naponu koji je naveden na uređaju. [. . . ]  Visok zvučni pritisak sa slušalica može da izazove oštedenje čula sluha.  Dugotrajno slušanje zvuka maksimalnog nivoa može da izazove oštedenje sluha slušaoca. ⑪ Prigušivač *ATTENUATOR+ Ako se distorzija zvuka javlja kada koristite ulazni analogni audio terminal *LINE IN+, postavite ovaj prekidač na *ON+. ⑫ Ulazni analogni audio terminal [LINE IN] ( 11) ⑬ Terminali zvučnika *SPEAKERS+ ( 9) ⑭ AC IN terminal [AC IN T] ( 12) ⑮ Ulazni digitalni audio terminal [PC] ( 15) Za povezivanje na PC, itd. ⑯ Ulazni digitalni audio terminal [OPT IN] ( 11) ⑰ Ulazni digitalni audio terminali [COAX1 IN]/[COAX2 IN]/[COAX3 IN] ( 10, 11) ⑱ Sistemski terminali [CONTROL1]/[CONTROL2] ( 10) ⑲ Identifikaciona oznaka proizvoda Naveden je broj modela. ③ LAPC indikator ( 13) Indikator svetli kada je funkcija za korekciju izlaznog signala pojačala uključena. ④ Točkid za kontrolu nivoa zvuka Podešavanje nivoa zvuka.  Kada je zvučni izlaz uređaja isključen (Mute), ako okrenete točkid u smeru suprotnom od kretanja kazaljke, zvučni izlaz se uključuje. ⑤ Senzor za prijem signala daljinskog upravljača Rastojanje: Oko 7 m direktno ispred uređaja Ugao: Oko 30° levo i desno ⑥ Točkid za izbor ulaza Okrenite točkid da biste promenili ulazni izvor. ⑧ Indikator ulaza ( 13) Indikator odabranog ulaznog izvora svetli.  Indikator trepde ako odaberete “PC”, “COAX1”, “COAX2”, “COAX3” ili “OPT” opciju kada taj uređaj nije povezan na ovaj. 7 Daljinski upravljač  Tasteri koju rade uz ovaj uređaj ① [AMP +: Prekidač za prebacivanje uređaja u pripremni režim/uključivanje Pritisnite da uključite uređaj ili da ga prebacite u pripremni režim. U pripremnom režimu, uređaj i dalje troši malu količinu energije.  Daljinski upravljač ne radi kada je poluga prekidača napajanja u donjoj poziciji. ② *AMP+/*NWP+/*CD+: Odaberite uređaj koji želite da kontrolišete [AMP] [NWP] [CD] LINE indikator svetli COAX1 indikator svetli COAX2 indikator svetli ③ [> INPUT <]: Odaberite ulazni izvor ( 13) ④ *DIMMER+: Podešavanje nivoa osvetljenosti svetla i indikatora Svakim pritiskom na ovaj taster menjate nivo osvetljenosti. ⑤ [LAPC]: Merenje karakteristika pojačala i korekcija izlaznog signala ( 13) ⑥ [+ VOL -+: Podešavanje nivoa zvuka ⑦ *MUTE+: Isključivanje zvučnog izlaza Indikator ulaza trepde. Pritisnite *MUTE+ taster ponovo da biste otkazali ovu funkciju.  Tasteri koje možete da koristite uz model STC700/SLC700 Daljinski upravljač ovog uređaja može da kontroliše model STC700/SL-C700. Informacije o sprovođenju operacija na modelu ST-C700/SL-C700 potražite u uputstvu za upotrebu tih modela. ❶ Prekidač za prebacivanje u pripremni režim/uključivanje modela ST-C700 ❷ Prekidač za prebacivanje u pripremni režim/uključivanje modela SL-C700 ❸ Odaberite uređaj koji želite da kontrolišete ❹ Odaberite ulazni izvor modela ST-C700 ❺ Podešavanje osvetljenosti ekrana ❻ Prikaz početnog (HOME) menija ❼ Promena prikazanih informacija ❽ Izbor/potvrda izbora (OK) ❾ Vradanje na prethodni prikaz ❿ Ulazak u meni ⓫ Uključivanje/isključivanje direktnog režima ⓬ Uključivanje/isključivanje Re-master funkcije ⓭ Tasteri za osnovnu kontrolu reprodukcije ⓮ Numerički tasteri, itd. 8 Početak upotrebe     Isključite sve uređaje pre povezivanja i pročitajte odgovarajuda uputstva za upotrebu. Nemojte da povezujete kabl za napajanje sve dok ne povežete ostale priključke. Nemojte da savijate kablove pod oštrim uglom. Povezivanje zvučnika Primer: SB-C700 Kabl zvučnika SB-C700 Ovaj uređaj (poleđina) 1 Odvrnite točkide kako biste ih otpustili i unesite jezgro žice u rupu. Ovaj uređaj (poleđina) Uređaj za reprodukciju CD medija, itd. Optički digitalni audio kabl (nije u opremi) Koaksijalni digitalni kabl (nije u opremi)  Digitalni audio ulaz ovog uređaja podržava samo naredne linearne PCM (LPCM) signale. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu povezanog uređaja. Ulazni terminal Koaksijalni digitalni ulaz Optički digitalni ulaz Frekvencija uzorkovanja 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96 kHz Broj kvantizacionih bitova 16/24 bitova 16/24 bitova 11 Povezivanje kabla za napajanje (AC mains lead) Povežite kabl za napajanje tek nakon povezivanja ostalih kablova. Ovaj uređaj (poleđina) Unesite kabl za napajanje do (A), do tačke pre okrugle rupe. Kabl za napajanje (priložen) Ka električnoj utičnici  Uređaj troši malu količinu električne energije ( 17) čak i kada je poluga prekidača napajanja u *OFF+ poziciji. Isključite priključak iz električne utičnice ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme. Postavite uređaj tako da priključak možete lako da isključite. 12 Merenje karakteristika pojačala i korekcija izlaznog signala Radi optimizacije zvučnog izlaza, možete da izmerite karakteristike pojačala i korigujete izlazni signal kada je pojačalo povezano na zvučnike.  Isključite slušalice. Ako povežete slušalice tokom merenja karakteristika pojačala ili tokom korekcije izlaznog signala, ove operacije de biti otkazane. Operacije  Smanjite nivo zvuka na minimum. 1 Podignite polugu prekidača napajanja u [ poziciju. ] 2 Pritisnite [> INPUT <] taster ispod [AMP] tastera da biste odabrali ulazni izvor. Indikator odabranog ulaznog izvora svetli. PHONO LINE PC COAX1 COAX2 COAX3 OPT Analogni audio ulaz (PHONO) Analogni audio ulaz (LINE IN) Digitalni audio ulaz (PC) ( 15)  Digitalni audio ulaz (COAX1 IN)  ST-C700  Digitalni audio ulaz (COAX2 IN)  SL-C700 Digitalni audio ulaz (COAX3 IN) Digitalni audio ulaz (OPT IN) Tokom merenja emituje se test signal Kako bi se obezbedilo precizno merenje, zvučnici emituju test signal pri pravilnim intervalima. (Tokom oko 4 minuta) Ne možete da promenite nivo zvuka koji se emituje tokom merenja. 1 Podignite polugu prekidača napajanja u [ poziciju. ] 2 Pritisnite i držite *LAPC+ taster sve dok LAPC indikator ne uređaju ne počne da trepde.  Uređaj de početi sa merenjem karakteristika pojačala. Proverite da li se test signal emituje sa levog i desnog zvučnika. – Ako pritisnete [LAPC] taster dok je merenje u toku, merenje se otkazuje. [. . . ]  Ulazni digitalni audio terminali ovog uređaja mogu da prepoznaju samo linearne PCM (LPCM) signale. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu povezanog uređaja. Indikator ulaza trepde.  U narednim slučajevima, indikator ulaza trepde: – Kada je zvučni izlaz uređaja isključen pritiskom na *MUTE+ taster. – Odabrana je “PC”, “COAX1”, “COAX2”, “COAX3” ili “OPT” opcija ali uređaj nije povezan. – Audio signali, kao što su komponente frekvencije uzorkovanja, ne primaju se pravilno. Daljinski upravljač ne radi pravilno.  Kako biste izbegli smetnje, uklonite predmete ispred signalnog senzora. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SU-C700 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SU-C700 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag