Uputstva za korisnike PANASONIC SU-G30

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SU-G30 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SU-G30 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SU-G30 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SU-G30 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (2136 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SU-G30

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] SU-G30 Mrežno audio pojačalo Uputstvo za upotrebu 2 Muzika ne poznaje granice i vanvremenska je, dira u srce pripadnike različitih kultura i generacija. Svakoga dana očekuje vas otkrivanje emotivnog iskustva iz nepoznatog zvuka. Dozvolite nam da vas povedemo na putovanje ka ponovnom otkrivanju muzike. 3 4 Pružanje vrhunskog emotivnog muzičkog iskustva svima Mi u kompaniji Technics shvatamo da se iskustvo slušanja muzike ne svodi isključivo na tehnologiju, ved je to magijski i emotivni odnos između ljudi i muzike. Želimo da ljudi dožive muziku onako kako je ona originalno zamišljena i da im omogudimo da osete emotivno oduševljenje i zadovoljstvo. [. . . ] • Proverite odeljak “iPhone/iPad/iPod” ( 45) u vezi sa informacijama o iOS uređajima koje možete da koristite za reprodukciju. *: Upotrebite USB kabl iz opreme iPhone/iPad/iPod uređaja. 2 Pritisnite *DIGITAL+ taster više puta da biste odabrali “USB” opciju. • Prikaz se automatski menja u “iPod_Port” kada povežete kompatibilan iPhone/iPad/iPod uređaj na USB-A terminal. • Ulazni izvor možete da odaberete i rotiranjem točkida za izbor izvora na uređaju. 3 Pokrenite reprodukciju na iPhone/iPad/iPod uređaju. USB kabl (isporučen uz iPhone/iPad/iPod) Operacije tokom reprodukcije Stop Pauza Preskakanje Pretraživanje • Za “Repeat” i “Shuffle” funkcije. Ažurirajte iPhone/iPad/iPod na najnoviju verziju softvera pre upotrebe uz ovaj uređaj. • Rezultati operacije mogu da zavise od iPhone/iPad/iPod modela ili iOS verzije.  • Pritisnite taster ponovo da ponovo pokrenete reprodukciju. Punjenje iPhone/iPad/iPod uređaja Dok je uređaj uključen, punjenje počinje kada povežete iPhone/iPad/iPod na ovaj uređaj. • Da biste nastavili punjenje preko USB kabla tokom pripremnog režima, uverite se da je punjenje iPhone/iPad/iPod uređaja započelo pre prebacivanja ovog uređaja u pripremni režim. • Proverite iPhone/iPad/iPod uređaj da biste utvrdili da li je baterija potpuno napunjena. Kada se baterija potpuno napuni, isključite iPhone/iPad/iPod sa ovog uređaja. Napomena • Kada je ovaj uređaj u pripremnom režimu, na ekranu se prikazuje poruka “iPod Charging” i indikator napajanja svetli crveno. • Kada punite iPhone/iPad/iPod uređaj čija je baterija prazna, nemojte da prebacujete ovaj uređaj u pripremni režim sve dok ne budete mogli da koristite iPhone/iPad/iPod uređaj. 29 Operacije Operacije Upotreba Bluetooth® funkcije Možete da prenosite zvuk sa Bluetooth® audio uređaja na ovaj bežičnim putem i da ga slušate. • Proverite uputstvo za upotrebu Bluetooth® uređaja u vezi sa detaljnim informacijama.  Sparivanje Bluetooth® uređaja • Uključite Bluetooth® funkciju uređaja i postavite uređaj u blizinu ovog. ( 31)  Slušanje muzike sa Bluetooth® uređaja 1 Pritisnite *DIGITAL+ taster više puta da biste odabrali “Bluetooth” opciju. • Na ekranu se prikazuje poruka “Ready”. • Ulazni izvor možete da odaberete i rotiranjem točkida za izbor izvora na uređaju. 1 Pritisnite *DIGITAL+ taster više puta da biste odabrali “Bluetooth” opciju. • Ulazni izvor možete da odaberete i rotiranjem točkida za izbor izvora na uređaju. 2 Odaberite “SU-G30” opciju iz menija Bluetooth® uređaja. • Ime povezanog uređaja prikazuje se na ekranu. 2 Pritisnite [MENU] taster. 3 Pritisnite [], [+ taster više puta da biste odabrali “Pairing” opciju i zatim pritisnite *OK+ taster. 4 Pritisnite [], [+ taster da odaberete “Yes” opciju i zatim pritisnite [OK] taster. • Prikazuje se poruka “Pairing” i uređaj čeka na registraciju. 3 Pokrenite reprodukciju na Bluetooth® uređaju. Napomena • Ovaj uređaj možete da povežete samo na još jedan uređaj u određenom trenutku. 5 Odaberite “SU-G30” opciju iz menija Bluetooth® uređaja. • Ime povezanog uređaja prikazuje se na ekranu. • MAC adresa može da bude prikazana pre nego što se prikaže “SU-G30”. (npr. , 6C:5A:B5:B3:1D:0F) Napomena • Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite “0000”. Ako sparite deveti uređaj, podaci o uređaju koji nije korišden najduže bide zamenjeni. 30 Bluetooth uređaj Operacije tokom reprodukcije Stop Pauza Preskakanje Pretraživanje Napomena • Da biste koristili daljinski upravljač ovog uređaja uz Bluetooth® uređaj, Bluetooth® uređaj mora da podržava AVRCP funkciju (Audio Video Remote Control Profile). • Kada uživate u video sadržajima uz ovu funkciju, video i audio izlaz možda nede biti sinhronizovani.  • Pritisnite taster ponovo da ponovo pokrenete reprodukciju. Bluetooth® režim prenosa Možete da promenite režim prenosa tako da prioritet ima kvalitet prenosa ili kvalitet zvuka. 1 Pritisnite *DIGITAL+ taster više puta da biste odabrali “Bluetooth” opciju. • Ulazni izvor možete da odaberete i rotiranjem točkida za izbor izvora na uređaju. • Ako je Bluetooth® uređaj ved povezan, prekinite vezu. 2 Pritisnite [MENU] taster. [. . . ] “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” su zaštitni znaci WiFi Alliance®. Oznake “Made for iPod”, “Made for iPhone” i “Made for iPad” su znak da je elektronska oprema projektovana za povezivanje na iPod, iPhone ili iPad uređaje i da je od strane proizvođača sertifikovana u skladu sa Apple standardima performansi. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja i njegovu usklađenost sa bezbednosnim i kontrolnim standardima. Obratite pažnju na to da upotreba ovog uređaja uz iPod, iPhone ili iPad može da utiče na performanse bežične veze. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano i iPod touch su zaštitni znaci Apple Inc. , registrovani u SAD i drugim zemljama. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SU-G30 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SU-G30 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag